Helpnet / Sluchové postižení / Komunikace neslyšících / Tlumočnické služby

Česká komora tlumočníků znakového jazyka

Profese tlumočníka znakového jazyka, etický kodex, aktuality, terminologie v oblasti překladu, publikační činnost, otázky a odpovědi, projekty, o tom všem informují stránky České komory tlumočníků znakového jazyka.

Současná politika státu vůči ohluchlým občanům

Mgr. Eva Liberdová se v článku pro Fórum sociální politiky č. 4/2012 zaměřuje na faktory a praktiky, které brání ohluchlým lidem začlenit se do běžného života. Srovnává současně, jak stát podporuje či nepodporuje neslyšící lidi komunikující znakovým jazykem, resp. osoby ohluchlé, které potřebují ke komunikaci simultánní přepis mluvené řeči.

Tlumočení

Stránka na webu Ruce.cz přináší přehled organizací poskytujících tlumočnické služby v ČR, základní terminologii v kontextu tlumočení a odkazy na články na internetu s tématikou tlumočení.

Tlumočnická služba on-line

Službu tlumočení on-line přes internet – poskytuje neslyšícím uživatelům českého znakového jazyka od října 2008 APPN, o.s. - Agentura pro neslyšící. Od prosince 2011 ji zajišťuje v nepřetržitém provozu. Nejčastěji je využívána k tlumočení telefonického rozhovoru. Služba je bezplatná, vyžaduje pouze připojení k internetu, webovou kameru a nainstalovaný program Skype nebo Oovoo.

Centrum zprostředkování simultánního přepisu ČUN

Centrum zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících zajišťuje simultánní přepisy po celém území České republiky. Simultánní přepis mluvené řeči je vhodný zejména pro osoby ohluchlé a těžce nedoslýchavé, jejichž mateřštinou je čeština.

Hovory pro neslyšící

Non stop službu s asistencí operátora nabízí bezplatně zaregistrovaným neslyšícím Telefónica Česká republika. Potřebují-li zavolat slyšící osobě, vytočí  pomocí psacího telefonu bezplatnou linku 800 143 143 a operátorce zadají telefonní číslo volaného. Operátorka je spojí a přetlumočí jejich textovou zprávu adresátovi. Obdobně může zatelefonovat i slyšící sluchově postiženému. V tomto případě je třeba volat na číslo 800 142 142 a postupovat obdobným způsobem.

Tlumočnické služby

Seznam pracovníků Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR poskytujících tlumočnické služby. Služby jsou poskytovány jednotlivcům ve zdravotní, vzdělávací a dalších oblastech. Je rovněž zajišťováno hromadné tlumočení různých osvětových a informačních akcí v rámci organizačních složek SNN v ČR.

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

Centrum zřízené Asociací organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel přijímá objednávky prostřednictvím komunikačních prostředků dostupných neslyšícím klientům, tedy faxu, e-mailu, webu, sms. Dále také prostřednictvím běžného telefonu pro klienty slyšící. V současné době má v databázi 40 tlumočníků, služby může zajistit pro klienty z celé republiky.

Tlumočnické služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

Unie neslyšících Brno nabízí několik druhů tlumočnických služeb, které jsou zdarma pro ty, jenž mají s tímto sdružením uzavřenou "Smlouvu o poskytnutí tlumočnické služby".

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku