Helpnet / Sluchové postižení / Komunikace neslyšících / Kurzy znakového jazyka

Výukový CD-ROM taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé

Sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé nabízí výukový CD-ROM taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé. Jedná se o dotykovou variantu českého znakového jazyka, která je přizpůsobena komunikačním možnostem hluchoslepých osob. Taktilní znakový jazyk je založen na vzájemném kontaktu jedné nebo obou rukou komunikujících, tzv. znakování „ruku v ruce“. Zájemci si mohou první díl výukového CD-ROMu objednat za 150 Kč, druhý za 50 Kč. Hluchoslepí obdrží oba dva díly zdarma.

Kurzy znakového jazyka

Webový portál Ruce.cz nabízí přehledný seznam organizací pořádající kurzy znakového jazyka a dále odkazy na články související s kurzy.

Trojrozměr

Brněnské centrum českého znakového jazyka Trojrozměr nabízí jediné kurzy v Brně, ve kterých se vyučuje čistě český znakový jazyk a které vedou neslyšící lektoři. Lektoři se při výuce zaměřují nejen na slovní zásobu, ale i na pochopení struktury a fungování českého znakového jazyka. Studenti si osvojují jednotlivé znaky i pravidla gramatiky českého znakového jazyka.

CD-ROM Výuka znakového jazyka

CD-ROM, který vznikl jako součást mezinárodního projektu „TECNO ZEINU" v rámci programu Leonardo da Vinci, nabízí BMI sdružení na dobírku za 228,-  Kč. CD-ROM je vhodný pro učitele tlumočníků znakové řeči, ale také pro neslyšící a jejich rodinné příslušníky a pracovníky sociálních služeb. Je doplněn příručkou, která usnadňuje práci s aplikací.

Kurz české znakové řeči

Multimediální CD-ROM Kurz české znakové řeči. Znaková slova předvádějí například Bolek Polívka, Jiří Pecha, Lucie Bílá a Zuzana Stivínová. Nosič je určen nejen neslyšícím, ale i široké veřejnosti. Možnost objednávky.

Česká unie neslyšících

Intenzívní kurzy znakového jazyka České unie neslyšících jsou rozděleny do semestrů, jež zahajují vždy začátkem září a února. Každý intenzívní kurz trvá jeden semestr (5 měsíců). Vyučuje se ve dvouhodinovém bloku dvakrát 2 hodiny týdně. Během jednoho semestru tedy absolvujete 80 hodin. ČUN doporučuje minimálně tříleté studium: první rok začátečníci, druhý mírně pokročilí a třetí pokročilí.

Aldea, vzdělávací agentura

Aldea nabízí celkem šest kurzů znakového jazyka akreditovaných u MŠMT: tři kurzy znakového jazyka rozdělené dle obtížnosti, na to navazující kurz konverzace ve znakovém jazyce a dále individuální kurzy a kurzy na objednávku.

SIGN jazykové a vzdělávací studio

Nabídka studia obsahuje kurzy znakového jazyka v Klatovech, Plzni, pobytové kurzy znakového jazyka a znakovku pro děti.

Pevnost - Centrum znakového jazyka

Sekce na webu Pevnosti - Centra znakového jazyka věnovaná nabídce kurzů znakového jazyka.

Kurzy ČZJ

Jan Wirth pořádá na stránkách Znakovky.cz kurzy českého znakového jazyka rozdělené do dvou modulů podle obtížnosti v rozsahu 17 x 75 min. Dále pořádá párový kurz pro dvojice, intenzivní pětidenní kurz pro začátečníky a víkendové kurzy.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku