Helpnet / Sluchové postižení / Kompenzační pomůcky / Jak získat pomůcku

Zdravotnické prostředky předepisované na poukaz

Metodika k číselníku VZP popisuje mj. postup při předepisování foniatrických pomůcek.

Jak získat sluchadlo (účast pojišťovny)

Popis na stránkách ProSluch, s.r.o., jak získat sluchadlo s příspěvkem pojišťovny.

Informace o sluchadlech

Stupně sluchové ztráty, kritéria pro přidělování sluchadel, zásady při přidělování sluchadel, postup při opravách a ztrátě sluchadla, číselník zdravotních pomůcek (sluchadla + příslušenství) s komentářem. Rubrika Informace na stránkách Poradenského centra SNN Hodonín.

Typy sluchadel a jaké sluchadlo si vybrat?

Příspěvek na stránkách společnosti Audionika popisuje různé typy sluchadel a pro koho se hodí.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku