Helpnet / Senioři / Weby pro seniory

i60.cz

Internetový magazín pro starší generaci, kde čtenáři najdou články o životním stylu aktivních seniorů, rady a tipy, jak vyřešit své problémy, jak si zpestřit podzim života, jak se dále vzdělávat, cestovat a bavit se. Mohou se zúčastnit vždy několika soutěží, každodenního vědomostního kvízu, luštění křížovek, využít služby zasílání pohlednic, chatovat nebo si vyměňovat názory a najít nové přátele. Magazín i60 je unikátní tím, že jej z velké části tvoří sami čtenáři. Jejich příběhy i doporučení protkané letitou moudrostí a zkušeností patří k vedle rozhovorů se známými osobnostmi k vůbec nejčtenějším.

Moudrý senior

Webové stránky MOUDRÝ SENIOR kladou největší důraz na pět nejdůležitějších oblastí, s kterými se senioři ve svém životě nejvíce setkávají. V prvé řadě je to zdravotnictví, kde se věnuje problematice stárnutí a s tím souvisejících nemocí. Podstatná část je zaměřena na prevenci chorob stáří s návody, jak si co nejdéle udržet dobré zdraví. Další oblastí jsou právní rady a návody na ochranu nejzranitelnější skupiny obyvatel. V oblasti financí hodlá server přispívat ke zvyšování finanční gramotnosti seniorů. V dalších sekcích se věnuje kultuře a cestování, kde se zaměřuje na všechny vhodné akce, které mohou zajímat seniory.

SENSEN

Nadace Charty 77/Konto BARIÉRY oslovuje projektem Senzační senioři aktivní seniorskou veřejnost. Na portálu je možné zapojit se například do tvorby Národní kroniky, což je unikátní archiv vzpomínek pamětníků. Zachycuje události osobního a místního významu, které jsou ukládány v Národním muzeu pro příští generace. Kluby SENSEN jsou rozmístěny po celé republice a vytvářejí neformální spojení starších lidí. Klubové programy se orientují i na vzdělávání, podporu počítačové gramotnosti, osobnostní rozvoj a pohybové aktivity. Portál přináší aktuality z regionů, soutěže, lékovou poradnu ve spolupráci s IKEM a bezpečnostní poradnu orientovanou na prevenci kriminality.

Důchodová reforma

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravilo ve spolupráci s ministerstvem financí (MF) podrobný návod, jak se zorientovat v důchodové reformě a odpovědně se rozhodnout o vlastní budoucnosti. Dokument s názvem „Manuál k důchodové reformě“ nabízí formou nejčastějších otázek a odpovědí informace o všech současných změnách v důchodovém systému.

Otevřeno seniorům

Webové stránky sociální kampaně, která se věnuje problematice tzv. ageismu - znevýhodnění seniorů v naší společnosti. Na webu najde veřejnost i média vedle aktuálních článků z tisku také kupř. mýty o stáří a návody, jak podobným společenským stereotypům a tabu předcházet. Realizátorem kampaně OtevrenoSeniorum.cz je Diakonie ČCE, druhá největší nezisková organizace poskytující sociální služby a občanskou pomoc v ČR, mezi jejíž nejčetnější klienty patří právě starší lidé.

i-Senior.cz

Web i-Senior vznikl v dubnu 2011 na základě vysokoškolského semestrálního projektu. Články na aktuální témata zde začalo připravovat deset studentů ekonomické žurnalistiky. Postupně se tým rozšiřuje o nové redaktory a jeho působnost sahá daleko za prostory vysokoškolského projektu.

Třetí věk

Portál, který provozuje Mgr. Vlasta Otychová s týmem dobrovolných spolupracovníků, se tematicky člení do řady rubrik. Nejvíce vyhledávané jsou články o zdraví a soutěže, v nichž je možné vyhrát zajímavé ceny. Denně zde přibývá několik příspěvků. V rubrice Zeptejte se odpovídají na dotazy čtenářů lékaři, psychologové a odborníci na počítače.

SeniorPortál.cz

Portál snažící se zpříjemnit čas lidem ve věkové kategorii nad 55 let. Přináší denně nové články (některé i ve slovenštině), jednou týdně videoreportáže. Pro zaregistrované čtenáře má výhodné akce a slevy na nejrůznější produkty.

Vital plus – časopis pro seniory

Internetová verze oblíbeného časopisu, který se věnuje postavení seniorů ve společnosti. Obsahuje rozhovory a témata, která si jinde nepřečtete.

iSenior.cz

Cílem webu je být příjemným prostorem pro vzájemný kontakt lidí, kteří už seniory jsou, i pro ostatní, kteří se teprve seniory stanou. iSenior.cz nabízí originální tématické zajímavosti z domova i ze světa, diskuzní fóra, specializované poradny i články z jiných médií týkající se seniorů. Za webem iSenior.cz stojí rozšiřující se tým mladých aktivních lidí s grafiky, fotografy a dalšími spolupracovníky v regionech, jimž není osud seniorů lhostejný. Základ tvoří rodinná společnost s ručením omezeným iSenior.cz, která je provozovatelem internetových stránek:

Šedesátka

Provozovatelem webu Šedesátka je pardubické občanské sdružení CENTRED. Web se člení do rubrik Aktivní senior, Senior v nesnázích, Senior v rodině, Senior v regionu, Diskuze a Zápisníky.

Seniorum.cz

Portál provozuje občanské sdružení Život90 za podpory Nadace České spořitelny. Nabízí aktuality z nejrůznějších oblastí, diskusní fórum, poradenství odborníků, virtuální výstavy, různé produkty a služby a další rubriky.

S důchodci.cz

Stránky aktivního důchodce Pavla Jána Buvaly, který se označuje za důchodcovského ombudsmana.

Gerontologie

Informační servis o službách pro seniory je zaměřen zejména na Alzheimerovu chorobu. Nabízí přehled domovů důchodců, lékařů, lůžkových zdravotnických zařízení, denních center a specializované péče o pacienty s demencí.

Senior cohousing

Cohousing je způsob bydlení, který kombinuje osobní nezávislost s výhodami života v užším společenství lidí, kteří se vzájemně znají, své společenství vědomě budují a považují ho za podstatnou součást svého života. Je určen pro seniory a jeho základní princip spočívá ve sdružení privátních a společně vlastněných prostor a ve sdílených aktivitách. Pro zájemce o takové společenství vznikly stránky, jejichž cílem je šíření myšlenky cohousingu v ČR.

Život 90

Stránky občanského sdružení Život 90 obsahují diskuzní fórum pro seniory, zpravodaj Senioři, ukázky z časopisu Generace a informace o dalších aktivitách sdružení. V sídle sdružení – Domě PORTUS - se nachází např. Akademie seniorů (kursy jazykové, výtvarné,internetu,počítačové ...) , respitní a rehabilitační centrum, pracoviště zde má také dispečink Tísňové péče Areíon, krizová linka Senior telefonu, pečovatelská služba, Informační a poradenské centrum, Divadlo 90 U Valšů , redakce časopisu pro seniory GENERACE a další.

Seniorclub.cz

Internetový portál pro aktivní seniory nabízí prostor pro vlastní příspěvky, rady a nápady, informace o užitečných pomůckách.

Elpida plus

Stránky představují programy obecně prospěšné společnosti, která pomáhá seniorům. Patří k nim Linka seniorů, linka důvěry pro seniory (bezplatná služba na čísle 800 200 007), Školička internetu pro seniory, jejíž počítačové kurzy absolvovalo již více než 20 tisíc seniorů, Seniorcentrum Limuzská – centrum služeb a aktivit pro seniory a čtvrtletník Vital plus.

Umírání.cz

Informační a diskusní portál pro pečující, pro lékaře, pro nemocné a pro pozůstalé nabízí hodně informací a také prostor pro vzájemné sdílení a pomoc.

Senior tip

Internetový magazín nejen pro seniory provozuje občanské sdružení Společnost SenioR. Má široké zázemí redaktorů a dopisovatelů, člení se do více rubrik. Mezi nejsledovanější patří Diskuse, Radíme si, Kuchařka.

Pečující on-line

Cílem projektu www.pecujici.cz je vzdělávání pečujících o těžce chronicky nemocné starší rodinné příslušníky a podpora jejich prestiže. Stránky by měly být jejich pomocníkem a mostem k vytváření svépomocných skupin a center pečujících osob, a to bez ohledu na typ postižení rodinného příslušníka. Obsahují kalendář akcí, příručky ke stažení, poradnu, diskusní klub, aktuální články a odkazy.

Rada seniorů České republiky, o.s.

Stránky občanského sdružení Rada seniorů České republiky informují o činnosti organizace, nabízejí vstup do několika poraden pro seniory, z archivu je možné si stáhnout noviny ve formátu pdf Doba seniorů, a to od čísla 1/2005.

E-senior

Seniorský portál byl vytvořen Informačním a poradenským centrem při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Má pomoci seniorům orientovat se v nabídkách na vzdělávání a také umožnit vzájemnou komunikaci s vrstevníky. Je určen především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat výuky Univerzity třetího věku presenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit.

Poruchy chování ve stáří

Porucha chování u starého člověka může signalizovat chorobnou změnu a nemoc, kterou je třeba rozpoznat a vhodným způsobem léčit. Web přináší informace o projevech, příčinách, ale také možnostech léčby a přístupu k nemocným.

Senivia

Portál se zaměřuje zejména na občany České republiky starší 55 let, kterým nabízí nejen všeobecné zpravodajství, tipy pro volný čas, pracovní nabídky, ale i pomoc fundovaných poradců či vytvoření osobního profilu. V blízké budoucnosti bude spuštěna i služba on-line virtuálního sociálního pracovníka, který poradí s jakoukoli situací týkající se sociální problematiky, a e-shop se specializovaným a rozmanitým zbožím určeným přímo pro tuto cílovou skupinu. Komplexní služby jsou určeny i rodinným příslušníkům seniorů.

Seniorem

Interaktivní web  Seniorem se od ostatních webů zaměřených na seniory odlišuje zejména databázemi pobytových zařízení pro seniory a lázní, do kterých mohou klienti zapisovat vlastní hodnocení. K dispozici je zde rovněž fórum, jednou měsíčně jsou vyhlašovány soutěže.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku