Helpnet / Senioři / Služby pro seniory

Registr poskytovatelů sociálních služeb

V registru Ministerstva práce a sociálních věcí jsou všechny právnické nebo fyzické osoby, které mají oprávnění k poskytování sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007. Poskytovatelem sociální služby nejsou rodinní příslušníci či jiné osoby, které pečují o své blízké či jiné osoby v domácím prostředí. Stejně tak není poskytovatelem sociální služby subjekt, který není registrován jako poskytovatel sociálních služeb ve smyslu tohoto zákona (např. soukromá úklidová firma, nebo ubytovna). Vyhledávat v registru lze podle typu služby, kraje a okresu.

Poskytovatelé sociálních služeb

Všechny kraje vytvořily databáze poskytovatelů sociálních služeb. Jejich přehled uvádí samostatná rubrika Helpnetu. V databázích lze pak najít příslušné služby určené seniorům.

Linka seniorů

Linka důvěry pro seniory a osoby o seniory pečující, kterou provozuje Elpida plus, o.p.s.. K dispozici je na bezplatném telefonním čísle 800 200 007 každý všední den od 8.00 do 20.00 hodin. Volající se na linku mohou s důvěrou obrátit s jakoukoliv starostí. Kromě anonymního a bezpečného prostoru nabízí linka i široké informační zázemí (například v oblasti právní, psychologické, lékařské či sociální). Senioři, kteří ovládají internet a vyhovuje jim více psaná forma, se na linku mohou obrátit formou e-mailové pošty na adresu: linkasenioru@elpida.cz . Za 10 let existence se na lilnku obrátilo více než 150 tisíc volajících.

Slevy pro seniory na kulturní akce

Ministerstvo kultury zveřejňuje na svém webu informace o slevách pro seniory ze vstupného na kulturní akce. Soubor ve formátu .doc je aktualizován vždy v dubnu a v září. Přehled obsahuje rovněž informace o slevách pro osoby se zdravotním postižením (držitele průkazů ZTP a ZTP/P), pokud je jednotlivé instituce poskytují.

Domovy důchodců

Databáze na webu Gerontologie.cz je členěna podle krajů. O každém z domovů důchodců (penzionů pro důchodce, domů s pečovatelskou službou atd.) uvádí kontaktní údaje a popis služeb a plateb.

Hospice

Databáze hospiců na webu Gerontologie.cz je členěna podle krajů. Každý záznam obsahuje kromě kontaktních údajů popis služeb a plateb.

Knihovna Cesta domů

Veřejná knihovna občanského sdružení Cesta domů disponuje speciálním fondem, který je zaměřen na různé aspekty stáří, umírání a smrti. Stránky nabízejí on-line katalog, který obsahuje na 1500 titulů.

Mobilní telefony pro seniory

Nabídka mobilů s jednoduchým ovládáním speciálně navržených pro seniory - na e-shopu Alza.

Senior Help

Společnost nabízí široké spektrum klientem hrazených společenských služeb pro seniory. Jde například o trénink paměti, nordic walking, ale také o úklid a údržbu domácnosti či zahrady, doprovody seniorů.

Adresář služeb pro seniory

Adresář služeb pro seniory vydaný v roce 2010 ve formátu PDF. Adresář vydalo Centrum sociálních služeb Praha. Člení se podle městských částí a podle druhů služeb.

Senior Inspect - mobilní asistenční služba pro seniory

Služba Senior Inspect byla vyvinuta pro podporu života seniorů v domácím prostředí s asistencí rodiny. Zařízení má unikátní funkce, dokáže například rozpoznat pád nebo delší nehybnost, funguje po celé ČR, doma i venku, jednoduché ovládání pomocí jediného tlačítka.

Point 50+ - Infocentrum pro seniory

Informační centrum pro seniory v Praze 10 pořádá besedy s odborníky na aktuální témata, nabízí milé prostředí pro setkávání s přáteli, možnost přečíst si denní tisk a různé časopisy. Zdarma přístup na internet, pomoc při vyhledání kontaktů na odborné instituce a pracoviště. Provozuje rovněž cvičení seniorů, semináře zaměřené na trénování paměti, jazykové kurzy, počítačový kroužek, na všech PC je seniorům k dispozici SW program Happy Neuron na aktivizaci mozku.

Lázeňské a ozdravné pobyty pro seniory

Cestovní kancelář OK - Tours nabízí pobyty v českých a moravských lázních s rozmanitým programem přizpůsobeným potřebám a možnostem seniorů jako nordic-walking, tai-či nebo pilates pro seniory, ale i zájezdy na kyperské pobřeží, do maďarských termálních lázní a dalších zahraničních destinací. Vedle toho také zprostředkovává cesty za památkami nebo kulturními akcemi, například na koncerty, divadelní představení, festivaly či pobyty zaměřené na trénink paměti. Cestovat lze i s domácími mazlíčky nebo třeba s vnoučaty.

Senvia

Občanské sdružení SENVIA se zaměřuje především na pořádání jednodenních výletů pro seniory a osoby v předdůchodovém věku.

Senior Kontakt

Služba Senior Kontakt je určena k rychlému a jednoduchému propojení seniorů, jejich rodinných příslušníků či dalších pracovníků v péči o seniory s poskytovateli sociálních služeb pomocí JEDNÉ ŽÁDOSTI. Žadatel již nemusí vyplňovat desítky žádostí, vyhledávat v telefonních seznamech či obvolávat jednotlivé poskytovatele. Služba nabízí zajištění jak terénních služeb (dovoz obědů, terénní zdravotní sestry, osobní asistence, pečovatelské služby), pobytových služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, pečovatelské domy) tak i ambulantních služeb (denní stacionáře, poradny).

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku