Helpnet / Senioři / Dokumenty týkající se seniorů

Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007

Cílem tohoto dokumentu je podpořit rozvoj společnosti pro lidi všech věkových skupin tak, aby lidé mohli stárnout důstojně, v bezpečí a mohli se i nadále podílet na životě společnosti jako plnoprávní občané.

Nová mezigenerační solidarita jako odpověď na demografické změny

Zelenou knihu Nová mezigenerační solidarita jako odpověď na demografické změny schválila Evropská komise v Bruselu 16. března 2005.

Evropská Charta práv a svobod starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc

Dokument vznikl v rámci programu Daphne III proti týrání a zneužívání starších lidí. S jeho pomocí chtějí partneři projektu EUSTACEA zahájit v rámci členských států Evropské unie diskusi o tom, jak nejlépe uznávat a upevňovat práva nejzranitelnějších starších lidí. Cílem je pozvednout hlas na obranu starších osob a ujistit se, že jsou vyslyšeni celou společností.

Charta práv a svobod starších občanů

Chartu práv a svobod starších občanů, kteří potřebují péči a pomoc druhé osoby, vypracovala francouzská Národní nadace pro gerontologii ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí Francie v roce 1966.

Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáří)

Strategický dokument přijatý vládou usnesením z 8. ledna 2008 stanovuje cíle a opatření, která je třeba přijmout v konkrétních oblastech v kontextu demografického stárnutí a sociálních změn.  Program navazuje na Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 a dokumenty a doporučení OSN a dalších mezinárodních organizací, zejména na Mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí (OSN, Madrid 2002) a Zásady OSN pro starší osoby (1991).

Informace o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007

Stránka na webu MPSV obsahuje jak uvedený dokument, tak předkládací zprávu a usnesení vlády k němu a dále informaci o plnění priorit a opatření programu na regionální a místní úrovni.

Druhá informace o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 (listopad 2007)

Na webu MPSV je vystaven uvedený dokument, předkládací zpráva i usnesení vlády a rovněž informace o plnění priorit a opatření programu na regionální a místní úrovni.

Zásady OSN pro stárnutí

Zásady OSN pro seniory byly přijaty Valným shromážděním OSN (rezoluce 46/91) dne 16. prosince 1991. Vlády jsou vyzývány k tomu, aby tyto zásady včlenily do svých národních programů, kdykoli je to možné. Web Ministerstva práce a sociálních věcí uvádí některé hlavní myšlenky zásad.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku