Helpnet / Rodiče dětí se ZP / Pomůcky a hračky / Pomůcky ke komunikaci

Petit

Občanské sdružení Petit z Olomouce nabízí řadu pomůcek pro ovládání PC a celou škálu výchovných a výukových programů pro děti s různým druhem postižení.

Centrum pomůcek a informatiky

Centrum nabízí mj. individuální testování vhodnosti a optimalizace výběru pomůcek na bázi osobního počítače pro zpřístupnění a zpracování textových informací pro těžce zrakově postižené občany, kteří žádají o příspěvek na pořízení pomůcky dle vyhlášky MPSV ČR 182/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně vystavení příslušného doporučení pro sociální referát obecních úřadů s rozšířenou působností v Jihomoravském a Zlínském kraji a kraji Vysočina. Provozuje poradneské dny po předchozí telefonické domluvě v Brně, Jihlavě a ve Zlíně.

SAAK

Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci zřídilo v Praze půjčovnu pomůcek, která slouží především pro potřeby dětí i dospělých s těžkými vadami řeči, v prvé řadě klientů tohoto centra. Půjčovné se neplatí. Klienti si mohou vyzkoušet různé technické pomůcky určené ke komunikaci, příslušenství k počítači jako speciální klávesnice, spínače a podobně.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku