Helpnet / Rodiče dětí se ZP / Péče o dítě se zdravotním postižením

Děti se zdravotním postižením

Portál Šance dětem přináší v množství článků informace o jednotlivých formách postižení a možné podpoře dítěte se ZP i celé jeho rodiny.

Hovory s rodiči o výchově nevidomého dítěte

Úplný text knihy (148 stran) PhDr. Josefa Smýkala z roku 1988. Autor v ní shrnuje vlastní i cizí zkušenosti. Popisuje specifické jevy výchovy nevidomého a těžce slabozrakého dítěte raného i předškolního období. Zabývá se specifickou klasifikací výchovných metod vycházejících ze skutečnosti úplné či převážné ztráty zraku.

Jak zvládat postižení vlastního dítěte

Profesor Zdeněk Matějček a docent a Zdeněk Dytrych shrnují na webu Rodina.cz zásady, podle kterých by se měli řídit rodiče poté, co si uvědomí, že mají dítě se zdravotním postižením.

Léčba, terapie, odborná péče

Sekce na portálu Alfabet shromažďuje příspěvky poskytující přehled některých základních i speciálních  možností péče a stimulací. Představuje místo, které by si měl prostudovat každý rodič dítěte se zdravotním postižením.

Rodičům dětí s vážnějším mentálním postižením

Rady profesora Zdeňka Matějčeka na webu Rodina.cz jsou určeny především rodičům dětí s vážnějším postižením duševního vývoje, ale i všech ostatních lidí, kteří mají k postiženému dítěti hlubší citový vztah, ať už jsou z rodiny

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku