Helpnet / Rodiče dětí se ZP / Organizace / Organizace rodičů
Celkem 13 článků
články: [1-10] [11-13]

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - klub STONOšKA

Klub Stonoška vznikl v říjnu 2004 jako součást Asociacie rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR se sídlem v Praze. Klub má dvě klubovny, první je v Bystřici pod Hostýnem a druhá v Kroměříži.

Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených

SAOP je volným sdružením všech, kteří mají zájem a usilují o zlepšení podmínek života zdravotně postižených, zejména dětí. Členy jsou rodiče dětí se zdravotním postižením, dále odborníci, kteří se profesionální péčí zabývají a děti a mládež, včetně dětí a mládeže se zdravotním postižením. K nejúspěšnějším každoročním projektům patří pořádání několika táborů různorodě zaměřených, například s hipoterapií, kolový tábor a volno-časové aktivity, kupříkladu tzv. diagnostické pobyty pro děti, které se účastní pobytu poprvé bez rodičů.Sdružení aktivně podporuje školskou integraci projektem "Doprovoď mne dál".

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. je otevřeným, nepolitickým občanským sdružením s právní subjektivitou, má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám. Nabízí také poradenství.

Daneta

Daneta, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí se projektem „Sociální integrace aneb profesní propustnost v Danetě“ zapojilo do soutěže o nejlepší podnikatelský záměr v regionu Královéhradeckého kraje. Projekt je zaměřen na integraci lidí se zdravotním znevýhodněním do společnosti, motivaci k získání zaměstnání, připravenost na nároky pracovního trhu a umístění na vhodné pracovní místo.

Síť mateřských center v ČR

Občanské sdružení Síť MC v ČR sdružuje jednotlivá mateřská centra v celé ČR. Mateřská centra zřizují zpravidla matky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy, umožňují matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. Tyto stránky obsahují rady, jak takové centrum zřídit a vést, kalendář akcí, aktuality z činnosti a další informace.

Kluby a organizace

Sekce portálu Alfabet.cz uvádí základní informace o desítkách svépomocných rodičovských organizací s odkazem na jejich webové stránky. Tyto organizace a kluby nabízejí služby tzv. komunitního charakteru (volnočasové aktivity celé rodiny), ale některé z nich se specializovaly a mohou poskytovat i odborné služby (konzultační a poradenská činnost, provoz stacionářů apod.).

Federace rodičů a přátel sluchově postižených

Federace poskytuje široké spektrum služeb prostřednictvím Informačního centra o hluchotě v Praze, Střediska rané péče Tamtam v Praze, Národního centra pro neslyšící v Berouně, Bilingvální mateřské školy pro sluchově postižené a Speciálního středního odborného učiliště pro sluchově postižené v Praze. Zajišťuje vydavatelskou činnost, poskytuje ubytování.

HEMO junior

Stránky občanského sdružení pro pomoc dětem s hemofilií, které připravuje pro rodiny hemofiliků převážně víkendové akce spojené s přednáškami a rehabilitací. Obsahují také popis rehabilitačních cvičení pro hemofiliky.

Klub Kloubík

Klub rodičů dětí, které trpí revmatismem (juvenilní chronickou artritidou), pracuje pod Sdružením na pomoc chronicky nemocným dětem. 

Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem

Klub je nevýdělečné občanské sdružení, jehož hlavním cílem je morální podpora rodinám s dětmi s DS prostřednictvím programu a aktivit sdružení. Klub úzce spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem "Dítě" při Speciální mateřské škole v Praze 8. Klub od svého založení vydává informační Zpravodaj, který se z původního letáku pro členy v roce 1999 rozšířil na časopis PLUS 21.
Celkem 13 článků
články: [1-10] [11-13]

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku