Helpnet / Poradenství / Zrakové postižení

Odborně technické poradenství v oblasti PC pro zrakově postižené

Cílem odborně technických poraden v oblasti PC pro zrakově postižené je nejen samotné poradenství, ale především možnost odzkoušení nejrůznějších speciálních programů pod vedením zkušeného instruktora včetně informace o dodavateli, o možnosti získání finančních prostředků, o možnosti zaškolení a dalších službách s ICT technologiemi spojených.

Poradna pro otázky samostatného života nevidomých

Stránky poradny sdružení Okamžik obsahují instruktivní texty na různá témata a nabízejí poradenství prostřednictvím e-mailu, telefonu, poštovního styku nebo osobního setkání.

Místa prvního kontaktu

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých se snaží budovat síť míst prvního kontaktu po celém území ČR. Tímto místem může být některá z 90 oblastních odboček SONS, ale především Střediska integračních aktivit SONS a krajská TyfloCentra. Poskytují základní poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového postižení, pomůckách denní potřeby i poskytovatelích služeb takto postiženým lidem.

PhDr. Josef Smýkal, speciální pedagog

Konzultace pro rodiče těžce zrakově postižených dětí v oblasti jejich výchovy a psychických specifik, konzultace a rešerše pro studenty i odborná pracoviště v oblasti speciálních psychologických otázek a historie péče o těžce zrakově postižené děti i dospělé, konzultace a výpomoc v přípravě diplomových a rigorózních prací v rámci uváděných témat. To vše nabízí na svých stránkách speciální pedagog PhDr. Josef Smýkal.

Sociálně právní poradci

Co mohu očekávat od sociálně právního poradce? Poskytnutí kvalifikované sociálně právní a pracovně právní porady (těžce zrakově postiženým klientům) formou obecných konzultací, radou při řešení konkrétních situací, doporučením kontaktů s úřady a institucemi a dalšími odbornými pracovišti, středisky SONS a obecně prospěšnými společnostmi jí zřízených, včetně intervence ve složitých případech; zpracováním, případně sepsáním žádosti, stížnosti, odvolání nebo jiného právního úkonu úřadům nebo jiným institucím při řešení sociálních problémů zrakově postižených občanů, včetně problému pracovně právních. Sociálně právní poradci vědí, kdy mají kontaktovat právníka.

Právní poradna pro nevidomé

Poradnu provozuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Jejím posláním je pomáhat řešit především obtížnější případy, které poradně předávají sociálně právní poradci. Zajišťuje školení těchto poradců, vydává metodické studijní a popularizační materiály z oblasti sociálně právního a pracovně právního poradenství v oblasti zrakového postižení.

Čočky.cz

Poradna nezávislého serveru zaměřeného na kontaktní čočky zodpověděla již více než 1100 dotazů.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku