Helpnet / Poradenství / Zdravotní postižení všeobecně

Alfabet.cz

Na informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením na portálu Alfabet.cz se lze obracet s dotazy ohledně pracovního práva v souvislosti s péčí o dítě se zdravotním postižením, invalidního důchodu rodičů i dětí, důchodového zabezpečení rodičů, výkladu právních norem ohledně vzdělávání dětí se zdravotním postižením (integrace, speciální vzdělávání , asistence).

Arkadie

Teplická společnost Arkadie si jako svůj cíl stanovila pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům od ranného dětství až po dospělost. Za tímto účelem zřídila Pomocnou, zvláštní školu a Praktickou školu , provozuje Nestátní zdravotnické rehabilitační zařízení, denní stacionáře pro těžce zdravotně postižené klienty, chráněné dílny, denní integrovanou dopravu , chráněné bydlení. Na denní péči navazuje využití volného času, poradenství (speciálně pedagogické, profesně orientační, pracovní, sociální, včetně krizové intervence) a podpora rodiny.

Práce pro ZP

Informační a vzdělávací portál Práce pro ZP je zaměřen na potřeby osob se zdravotním postižením a na jejich uplatnění na trhu práce. Poradenská sekce se člení na pracovně právní poradnu a pracovní rehabilitaci.  

Pečující on-line

Server Pečující on-line má na svých stránkách také poradnu pro seniorskou problematiku a pro pečující starající se o vážně nemocné rodinné příslušníky.

Centrum pro zdravotně postižené Praha

Stránky CZPP uvádějí kontakty na všechna CZP kraje Praha, která nabízejí také poradenství pro osoby se zdravotním postižením.

Vlastní cestou

Pražské občanské sdružení Vlastní cestou nabízí konzultace a společné hledání řešení problémů týkajících se zaměstnání, studia nebo jiných oblastí života osob se zdravotním postižením, zejména lidí s tělesným postižením. Je připraveno odpovídat i na e-mailové dotazy,  odpověď přijde zpravidla do týdne.

Lifetool

Odborná poradna Lifetool je součástí Střediska celostátních programů a služeb (Středisko CPS), jehož zřizovatelem je Diakonie Českobratrské církve evangelické. Lifetool poskytuje odborné sociální poradenství a vzdělávací služby v oblasti asistivních (podpůrných) technologií a alternativní komunikace. Specializuje se především na bezbariérový přístup k počítači a jeho využití jako prostředku pro alternativní a augmentativní komunikaci.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku