Helpnet / Poradenství / Sociálně právní problematika

Informační a poradenské centrum Kontakt

Pracoviště Centra sociálních služeb Praha poskytuje odborné sociální poradenství lidem v sociální nouzi, obracet se na ně mohou lidé se zdravotním postižením.

Poradna pro uživatele sociálních služeb

Stránky systémového projektu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, který byl již ukončen. Některé informace se však dají využít, zejména zde zůstala funkční e-poradna, kde jsou zveřejněny odpovědi na aktuální dotazy.  

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Poradna NRZP ČR nabízí poradenství pro osoby se zdravotním postižením v prostorách NRZP v Praze - Holešovicích, a to osobně, písemně, telefonicky i elektronicky. Nabízí i poradenství ve znakovém jazyce.

Alfabet.cz

Na informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením na portálu Alfabet.cz se lze obracet s dotazy ohledně pracovního práva v souvislosti s péčí o dítě se zdravotním postižením, invalidního důchodu rodičů i dětí, důchodového zabezpečení rodičů, výkladu právních norem ohledně vzdělávání dětí se zdravotním postižením (integrace, speciální vzdělávání , asistence).

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR

Asociace poskytuje sociální i právní poradenství osobně v kanceláři v Praze na Karlínském náměstí, telefonicky, nebo e-mailem.

Infoposel.cz

Do sociálně-právní a psychologické poradny informačního systému pro zdravotně postižené Infoposel.cz bylo  možné posílat dotazy týkající se nejrůznějších životních situací. V současné době (1.8.2012)  je na stránkách sdělení, že zadávání dotazů bylo dočasně pozastaveno. Je možné však využít archiv dotazů, nebot spousta dotazů se opakuje a dá se zde tedy najít odpověď na mnohé z nich.

Farní charita Karlovy Vary

Poradna Farní charity Karlovy Vary poskytuje sociálně-správní poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, předává rady a informace o právech, povinnostech a zájmech, nabízí možnosti řešení sociálních problémů nebo náročných životních situací, pomáhá získat kontakt s potřebnými sociálními zařízeními, příp. jinými zdroji pomoci. Součástí poradny je kontaktní místo České alzheimerovské společnosti.

Asociace Parkinson - Help

Asociace Parkinson-Help o.s. nabízí pro všechny nemocné Parkinsonovou nemocí možnost využít poradny s dotazy zdravotními (odpovídají neurolog, psycholog, psychiatr), sociálně právními (odpovídá právník) a na nemocné, kteří mají několikaleté zkušenosti s nemocí.

Organizace poskytující chatové psychosociální poradenství v ČR

Přehled synchronního internetového psychologického poradenství, které je vždy poskytováno zdarma, sestavila na svých stránkách Mgr. et Mgr. Petra helebrantová.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku