Helpnet / Poradenství

Jedničkou v poradenství pro osoby se specifickými potřebami je server InternetPoradna.cz, který disponuje zázemím více než 230 sociálních pracovníků, právníků, lékařů, psychologů a dalších odborníků, kteří jako dobrovolníci odpovídají na dotazy z oblastí zrakového, sluchového, tělesného a mentálního postižení, drog a závislostí, zaměstnanosti, menšin a cizinců, občanského, duchovního a psychologického poradenství.

Na poradenství v oblasti příspěvků, výhod a pomůcek pro zdravotně postižené se zaměřuje Poradna pro život s postižením Ligy vozíčkářů. Odpovědi zde lze získat prostřednictvím internetu nebo na bezplatné telefonní lince 800 100 250.

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR nabízí poradenství pro osoby se zdravotním postižením v prostorách NRZP v Praze - Holešovicích, a to osobně, písemně, telefonicky i elektronicky. 

Odkazy na další poradny uvádíme v jednotlivých rubrikách podle toho, na jakou problematiku se příslušné organizace specializují.

 

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku