OSUD JMÉNEM LELLA ?

Haló magazín - Pro Vás
Ta pravda byla dlouho skrývána. Byť krutá a nemilosrdná, byla realitou. V úmrtním oznámení čteme, že hudební skladatel Bedřich Smetana (2. 3. 1824- 12. 5. 1884) "v pondělí 12. května l. 1884 o 5. hodině odpolední v 61. roce věku svého po delší trapné chorobě zesnul " Progresívní paralýza je těžké ochrnutí mozku vyvolané syfilitický m onemocněním Šílenství.

Sto let se o příčině Smetanova úmrtí veřejně téměř stoprocentně mlčelo. Embargo až do roku 1984 si vyžádala rodina.

Nesmrtelný odkaz

Jako by pravda o Smetanově chorobě mohla nějak ohrozit význam jeho tvůrčího génia, jeho hudby. S famfárami z opery Libuše (1872, premiéra při prvním otevření Národního divadla 11. 6. 1881) vstupuje na jeviště moci český (dříve československý ) prezident. Smetanový m cyklem šesti symfonických básní Má vlast (vznikaly 1874- 1879) se tradičně zahajuje 12. května mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Až od Bedřicha Smetany můžeme hovořit o skutečně velké a plně zemité české národní hudbě.

Své utrpení jen naznačil Ač nesl svůj úděl s mimořádnou trpělivostí, ve smyčcovém kvartetu moll Z mého života (1876) si přece jen povzdechl. Naznačil své fyzické utrpení a velká psychická muka. Kde a kdy se vzala ona Smetanova choroba? Něco naznačují jeho deníky (do roku 1861 psané a "šifrované" vložený mi slabikami německy).

U dívek v Lampě

Tam se Smetana minimálně ve dvou případech zmínil o tom, že ve švédském Göteborgu (úspěšně tu působil při čtyřech pobytech s přestávkami v letech 1856- 1861) navštívil v listopadu a prosinci 1859 prodejné dívky ve veřejném domě zvaném Lampa. To už byl vdovec, první manželka Kateřina zemřela 19. dubna téhož roku ve 32 letech na tuberkulózu. Ale současně si už skoro půl roku namlouval svoji ženu budoucí.
Jisté je, že Smetana, postavou drobný , byl vášnivý muž, který bez lásky trpěl. Mínil, že "ženy jsou požehnáním jeho dílu" Prý byl lehce vznětlivý , jeho galantnost měla erotický nádech.

Pro Bettinu ztratil hlavu

Brzy po smrti své první ženy Kateřiny (zbožňoval ji do konce života, i když jí byl zřejmě nevěrný v letech 1857- 58 v Göteborgu s vdanou 21 letou Fröjdou Beneckovou) se Smetana opět bezhlavě zamiloval. Bylo to v červenci 1859. Jmenovala se Bettina Ferdinandiová (1840- 1908) a byla nejmladší ze tří sester, z nichž jednu měl za manželku Smetanův bratr Karel. Bedřich si 11. července nadšeně zapsal do deníku: "Babi je velmi krásná. I když jsou všechny dívky hezké, připadá mi, že Babi je zdaleka nejhezčí."
Námluvy nebyly jednoduché. Bettina si s 35 letým, o 16 let starším vdovcem Smetanou (měl tehdy šestiletou dcerku Žofii - 1853- 1902 - další tři dcery zemřely v letech 1854 až 1856) chladně pohrávala. Pod vlivem rodičů i sester si Bettina po roce Bedřicha (od září do května byl sám v Göteborgu) 10. července 1860 víceméně bez lásky vzala. On zářil štěstím.
Byl to omyl. Jeho druhá choČ ho bude ovládat s panovačným odstupem. Po narození dcer Zdeňky (1861) a Boženy (1863) často patrně i tělesný m.

Zlý rok 1871

Těžké životní rány včetně oné osudové udeřily na Smetanu roku 1871. Manželka Bettina utekla z domova. Dopisem z 13. dubna (byl čtvrtek, nikoli pátek) Bedřichovi (Říkala mu Fric) sdělila, že se zamilovala do jiného muže. Milenec se jmenoval Karel a byl c. k. důstojníkem. Smetana si do deníku zapsal: "13 ho jsem byl ze snu probuzen. Jsem sám!"
Bettinin románek netrval dlouho. Oficír byl přeložen z Prahy, ona se opět ujala domácnosti (se služebnou Baruškou).
"Kritickou dobou, kdy nejspíš došlo k nákaze s tragický mi důsledky, byly první měsíce po Bettinině osudném dopisu," uvádí Jaroslav

Nemoc se přihlásila

A skutečně, Smetana si do deníku k 17. červenci 1871 poznamenal: "Dostal jsem vyraženinu pod žaludkem, která mně mnoho vadí a dělá bolesti až zádám." V prosinci zaznamenává "ohromného nežida, který se mi udělal v rozkroku, ležel jsem úplně 8 dní." Tyto potíže se opakují i v dalším roce.
Nemoc pak zasahuje ústřední nervový systém, v noci na 21.října 1874 ztrácí sluch.
Musí opustit místo kapelníka, peníze od divadla nestačí na život v Praze. Rodina se stěhuje ke Smetanově dceři Žofii a jejímu manželovi Josefu Schwarzovi do velké hájovny v Jabkenicích na Mladoboleslavsku. Smetana lpí na Praze, ale nakonec do Jabkenic přesídlí 3. června 1876 definitivně i on.
S výjimkou několika krátkých návštěv Prahy opustí Smetana myslivnu až v sychravé, deštivé úterý 22. dubna 1884. Kočár ho doveze do pražského ústavu pro choromyslné u Kateřinek. Tady Smetana v pondělí 12. května 1884 umírá.

Známost se sboristkou?

O Smetanovi šly divadelní klepy, že má slabost pro dámy z operního souboru Prozatímního divadla (jeho kapelníkem byl od 1866 do ohluchnutí v roce 1874). Zle po Smetanovi v této souvislosti plivl jeho úhlavní protivník František Pivoda (Smetana mu vlastní pěveckou školou sebral monopol na dodávání sólistů do českého operního souboru). Pivoda v rukopisných memoárech napsal: "Známost s jistou sboristkou obdařila pana S." Další slova jsou začerněna.
Jaroslav Smolka - inspirován svým učitelem, hudebním vědcem Mirko Očadlíkem- však přišel s˙jinou verzí

Jarní vzplanutí?

Podle něj se Smetana nakazil asi v květnu 1871 po krátkém vzplanutí ke krásné, tehdy jednadvacetileté operní pěvkyni Adelaide (Lelle) Ricci (1850- 7. 8. 1871), když v Praze hostovala.
Byla dcerou italského dirigenta a skladatele Luigiho Ricci a české pěvkyně Ludmily (Lydie) Stolzové. Žili v Terstu, kde Ricci šéfoval opeře, ještě s dvojčetem Ludmily Františkou, zvanou v Itálii Fanny. Takříkajíc ve třech. Ludmilu si Ricci vzal, s Fanny měl nemanželského syna. Luigi Ricci zemřel v Praze na šílenství syfilitického původu o Silvestru 1859.
Dcera Lella mohla mít po otci dědičnou syfilitidu, u níž nelze nákazu vyloučit. Smetana Lellu ve svých zápiscích zmiňuje. Ta v Praze otěhotněla. Kvůli pěvecké kariéře dítě nechtěla. Začátkem srpna 1871 zvolila pokoutní potrat. Zemřela v důsledku vnitřního krvácení. Na Lellině pohřbu 9. srpna Smetana nebyl. Brzy ráno odjel vlakem do Vídně.
Měl jeho tragický osud skutečně jméno Lella?

Foto - V domě U Zlatého jednorožce na pražském Staroměstském nám. otevřel Smetana roku 1848 svůj první hudební ústav

Foto - Lella Ricci odpočívá spolu s otcem Luigim na pražských Olšanech jen pár kroků od hrobu Smetanovy první manželky Kateřiny a prvorozené dcery Bedřišky

Foto - Smolka (Osudové lásky Bedřicha Smetany).

Foto - Pomník B. Smetany před jeho muzeem na Novotného lávce v Praze (Josef Malejovský 1984)

Foto - Jeho první žena Kateřina (olej, 1858) B. Smetana v roce 1863

Foto - Druhá žena Bettina (1860)

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku