Helpnet / Mentální postižení / Základní informace

Co je to mentální retardace?

Kolik lidí má mentální retardaci? Jak ovlivňuje schopnosti člověka? Otázky a odpovědi pro každého - na webu Dobromysl.cz.

Úvod do genetiky v kontextu mentální retardace

Genetická věda poskytuje důležité informace o lidech s mentální retardací. Znalost skutečnosti, že mentální retardace je dědičná, nám umožňuje, abychom celému problému lépe porozuměli a mohli vést odbornější diskuse o etických otázkách týkajících se genetického výzkumu.Více na webu Dobromysl.cz.

Klasifikace mentální retardace

Mentální retardace představuje výrazně sníženou úroveň inteligence. Při její klasifikaci se v současné době užívá 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, zpracovaná Světovou zdravotnickou organizací v Ženevě, která vstoupila v platnost od roku 1992. Podle této klasifikace se mentální retardace dělí do šesti základních kategorií: lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, jiná mentální retardace, nespecifikovaná mentální retardace. Příspěvek na webu Dobromysl.cz podrobněji popisuje jednotlivé stupně.

Mentální retardace

Přehled charakteristik jednotlivých stupňů mentální retardace vzhledem k možnostem komunikace takto postižených osob - na webu Doktorka.cz.

Práva lidí s mentálním postižením

Lidé s mentálním postižením mají stejná základní zákonná, společenská i lidská práva jako ostatní občané. Tato práva, tak jako u všech občanů, by neměla být nikdy omezována bez řádného soudního procesu.

Příčiny a prevence mentální retardace

Mentální retardace může být způsobena jakoukoli okolností, která narušuje vývoj mozku před narozením, během porodu nebo v raném dětství. Je známo několik stovek příčin, nejrozšířenější je Downův syndrom, fetální alkoholový syndrom a syndrom fragilního X. Ve třetině případů se příčinu nedaří zjistit. Příspěvek na webu Dobromysl.cz třídí příčiny do pěti základních skupin.

Sexualita a lidé se specifickými potřebami

V dnešní společnosti je sex často spojen s mládím a fyzickou kondicí; společnost proto často považuje člověka s postižením za asexuálního. Samozřejmě tomu tak není – člověk s handicapem je také sexuální bytostí, bez ohledu na mentální nebo fyzická omezení.

Inkluze

Mnoho lidí s mentálním postižením je stále izolováno od lidí bez postižení. Je jim odepírána možnost účastnit se každodenního společenského života, obohacovat jej a být jím obohacován. Inkluze spojuje lidi s postižením a bez.

Jak mluvit o lidech s postižením

To, jak mluvíme o lidech s postižením, vytváří pro ostatní představu o tom, jací jsou. Na prvním místě jsou lidé, nikoliv jejich postižení, zdůrazňují zásady uvedené na webu Dobromysl.cz.

Bratři a sestry - otázky a odpovědi

S jakými problémy se potýkají sourozenci lidí s mentálním postižením? Může to mít pro ně nějaký přínos? Co pro ně mohou udělat rodiče? A co sociální organizace?

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku