Helpnet / Mentální postižení / Škola a mentální postižení

Základní vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením v základní škole praktické

Bakalářská práce studentky Masarykovy univerzity Hany Kolomazníkové podává přehled a analyzuje informace o vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením v základní škole praktické, charakterizuje školní vzdělávací program MOZAIKA a hodnotí poznatky pedagogů 1. stupně po prvním roce jeho realizace v praxi.

Dobromysl.cz - sekce Škola

Studenti s mentální retardací potřebují získat takové zkušenosti a vzdělání, které jim umožní pracovat, žít a těšit se z života ve společnosti. Integrace do běžných tříd dává dětem s mentálním postižením možnost vzdělávání, sociálního kontaktu s vrstevníky a osvojování dovedností, hodnot a postojů odpovídajícím jejich věku.

Inkluzivní vzdělávání

Sekce Inkluzivní vzdělávání na webu občanského sdružení Rytmus nabízí ke stažení řadu metodických materiálů a odborných textů.

Inkluze.cz

Inkluzívní škola přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, postižení, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb. Existence různorodosti je přitom vnímána jako obohacení a přínos. Server Inkluze.cz se zabývá právním rámcem inkluzivního vzdělávání, nabízí příklady z praxe, metodickou podporu, poradenství.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku