Pomůcky – přesněji pomocné technologie – jsou zařízení, která jsou používána dětmi a dospělými s mentální retardací a jinými handicapy k vyrovnání funkčních omezení a zvýšení a posílení učení, nezávislosti, pohyblivosti, komunikaci, přehledu o okolí a možnosti výběru.

.


Augmentativní a alternativní komunikace

Augmentativní a alternativní komunikace (AAK) se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. Stránky zabývající se touto problematikou obsahují také informace o vhodných pomůckách.

Petit - počítače a programy pro komunikaci a vzdělávání

Hlavní náplní práce sdružení je pomoc při integraci dětí s mentálním, sluchovým, zrakovým i tělesným postižením do občanské společnosti prostřednictvím speciálních výchovně-vzdělávacích a diagnostických počítačových programů. V současné době programy sdružení využívá více než 600 institucí a rodin, které se starají o děti s postižením. V rámci vývoje a rozšiřování programů sdružení spolupracuje s dalšími nevládními a neziskovými organizacemi v celé České republice. Rovněž se snaží pomáhat rodinám a institucím ve shánění dárců starších počítačů, které by sloužily pro rozvoj dětí s postižením.

Adresář distributorů pomůcek

Speciální kompenzační, rehabilitační, protetické a ortopedické pomůcky pro zdravotně postižené - adresář dodavatelů na webu Braillnet.

Úhrady od zdravotních pojišťoven

Přehled na informačním portálu Ligy za práva vozíčkářů zahrnuje základní pomůcky, které se mohou týkat lidí s tělesným postižením. Obsahuje též odkaz na pobočky zdravotních pojišťoven.

Logopedická centra

Seznam poskytovatelů logopedické péče klientům s afázií - na stránkách Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku