Helpnet / Pomůcky / Půjčovny pomůcek

TyfloCentrum Praha

Široký sortiment pomůcek, které půjčuje TyfloCentrum, je určen pro uživatele se zrakovým postižením.

Projekt 3P - Podpora, Pomoc, Pomůcky

Občanské sdružení 3P se stalo od 1.3.2012 nástupnickou organizací Centra pro zdravotně postižené kraje Praha a převzalo také půjčovnu kompenzačních pomůcek. Nabízí v ní polohovací lůžka, vozíky, chodítka, klozetová křesla, vanové zvedáky a další pomůcky, jejich dovoz zajišťuje vlastní dopravou.

Domov sv. Josefa - půjčovna podpůrných a léčebných pomůcek

Půjčovna v Domově sv. Josefa v Žirči působí zároveň jako poradna pro podporu domácí ošetřovatelské práce o nemocné roztroušenou sklerózou. Půjčuje chodítka, francouzské hole, vozíky, antidekubitní matrace na lůžko, polohovací postele, sedačky do vany, pojízdné WC (gramofon) a další pomůcky.

Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje

Pracoviště CZP ve Strakonicích nabízí k zapůjčení široký sortiment rehabilitačních pomůcek.

Svaz tělesně postižených v ČR

Půjčovna svazu v Praze má k dispozici vozíky, skútr, schodolez, chodítka, toaletní křesla, polohovací postele a další pomůcky.

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje

Půjčovna půjčuje antidekubitní matrace s kompresorem, francouzské berle, toaletní křesla, chodítka, nájezdové rampy, vozíky a další pomůcky.

Půjčovna Prácheňského sanatoria

Půjčovna je zřízena pro účely krátkodobé výpomoci. Bezplatně nabízí mechanické vozíky, chodítka, sedačky do vany, toaletní křesla, francouzské hole, antidekubitární matrace, polohovací stolky k lůžku, nástavce na WC aj.

Půjčovna SAAK

Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci nabízí krátkodobé půjčování speciálních zařízení k ovládání počítače, pokud klientovi k jejich vyzkoušení nestačí doba návštěvy v centru - půjčuje velkoplošné klávesnice, adaptéry, spínače, kryty, trackbally, hlavová ukazovátka, notebook s dotykovou obrazovkou a programy CS Voice a AC Keyboard, Go Talk, Sart Nav aj.

Půjčovny pomůcek v Praze

Databáze na webu hospicového občanského sdružení Cesta domů popisuje nabídku půjčoven kompenzačních pomůcek na území Prahy.

Půjčovny kompenzačních pomůcek

Podrobně zpracovaný seznam půjčoven kompenzačních pomůcek, aktuální k dubnu 2012, je na webu Pražské organizace vozíčkářů.

Poradna a půjčovna Paprsek

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek má k dispozici více než 300 kompenzačních pomůcek, které půjčuje po celé republice. Jsou to mj. elektrické polohovací postele, mechanické invalidní vozíky, toaletní křesla, sprchovací židle, stoličky do sprchy, sedačky na vanu, do vany, nástavce na WC, chodítka pevná, pojízdná, s podpůrnou deskou, podpažní, nafukovací koupací vanu, bazének na mytí hlavy, držák za auto na přepravu invalidních vozíků. Pomůcky je možno i zakoupit.

Půjčovna pomůcek Montessori a didaktických pomůcek

Široké spektrum pomůcek Montessori, které významným způsobem v duchu zásad pedagogiky M. Montessori přispívají k přirozenému vývoji dětí s těžkým zdravotním postižením, má k dispozici Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje.

Půjčovny pomůcek

Centrum Paraple nabízí zapůjčení kompenzačních, rehabilitačních a sportovních pomůcek.

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

V současné době nabízí k zapůjčení několik typů mechanických vozíků, dále hydraulický zvedák do vany, schodolezy, nájezdové lyžiny, chodítka, podavač, antidekubitní sedačky, stoličku do sprchy, toaletní židle, toaletní křeslo a vířivou koupel na nohy.

Centrum zdravotně postižených Karlovarského kraje

Občanům se zdravotním postižením, kteří používají kompenzační pomůcky a jsou v těžké situaci (poškození či zničení vlastní pomůcky, čekání na novou pomůcku, na poukaz, na schválení revizním lékařem apod.), popřípadě osobám s dočasným postižením (po úrazu, po operaci..) nabízí centrum široké spektrum pomůcek k zapůjčení v Karlových Varech, Sokolově a Chebu.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek v Letohradě půjčuje chodítka, antidekubitní matrace, nástavce na WC, elektrické i mechanické polohovací postele, zvedák se závěsem a řadu dalších pomůcek.  

Oblastní charita Ústí nad Orlicí rozšířila v červnu 2012 půjčovnu pomůcek o elektrický skútr, tandemové kolo, tandemovou tříkolku, kolo se sedačkou pro handicapovaného a odlehčené invalidní vozíky.

Půjčovna Zdravotnických potřeb SETRANS

Půjčovna sídlící v Praze 1, Rybná 11 půjčuje mechanické vozítky, chodítka, antidekubitní matrace a elektrická polohovací lůžka.

Půjčovna kompenzačních pomůcek - Otrokovice

Charita sv. Anežky Otrokovice provozuje od ledna 2011 Půjčovnu kompenzačních pomůcek. Ta je k dispozici široké veřejnosti, která pomůcky potřebuje. K dispozici je několik desítek druhů pomůcek.

Půjčovna kompenzačních pomůcek - Zlín

Od října 2010 byl zahájen provoz Půjčovny kompenzačních pomůcek Svazu tělesně postižených ve Zlíně. K dispozici jsou vozíky, polohovací postele, toaletní židle, nájezdové rampy a další pomůcky.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku