Helpnet / Pomůcky / Jak získat pomůcky

Průvodce zdravotními pomůckami pro osoby s pohybovým postižením

Šedesátistránková publikace z roku 2012 obsahuje v první části rady, pro jakou pomůcku se rozhodnout a jak postupovat při jejím pořizování.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Informace na portálu MPSV shrnuje, kdo má od 1.1.2012 nárok na příspěvek zvláštní pomůcku, jak se stanovuje výše příspěvku a za jakých okolností platí povinnost vrátit příspěvek nebo jeho část.

Příspěvky na pomůcky pro osoby se sluchovým postižením

Přehled kompenzačních pomůcek, na které lze žádat příspěvek od 1.1.2012, zpracovala Unie neslyšících Brno. Obsahuje také formulář žádosti o příspěvek na pomůcku.

O provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Vyhláška MPSV č. 388/2011 Sb., obsahuje seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, a popisuje dovednosti vodicího psa.

Úhrady od zdravotních pojišťoven

Přehled na informačním portálu Ligy za práva vozíčkářů zahrnuje základní pomůcky, které se mohou týkat lidí s tělesným postižením. Obsahuje též odkaz na pobočky zdravotních pojišťoven.

Financování pomůcek

Příspěvek na informačním portálu Ligy za práva vozíčkářů přibližuje různé možnosti, jak získat prostředky na pořízení pomůcek. Obsahuje také seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek

Rehabilitační a kompenzační pomůcky

Kvalitně a přehledně zpracovaný článek na portálu Alfabet.cz čtenáře provede problematikou rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, jejich předepisování a úhrady.

Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením

Publikace, kterou vydala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, zachycuje aktuální stav po vydání několika zákonů a prováděcích vyhlášek, které vstoupily v platnost počínaje 1. lednem 2012, v některých případech od jiného data.

Jak postupovat při vyřizování poukazu na pomůcku hrazenou VZP

Všechny pomůcky hrazené VZP, které předepisuje většinou odborný lékař, nejčastěji ortoped nebo neurolog, musí být předepsány na speciální formulář VZP nazývaný POUKAZ NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU. Další informace na serveru Infoposel.cz

Jak získat dotaci

Článek na stránkách Můj vozík.cz popisuje různé možnosti, jak se dají sehnat finance na doplatek vozíku a dalších kompenzačních pomůcek.

Příspěvek na zvláštní pomůcku z pohledu zrakově postižených

Článek na stránkách eSeznamu.cz zachycuje aktuální stav s ohledem na sociální reformu 2012.

Jak získat poukaz od lékaře

Na stránkách Zdravotních potřeb Znojmo je praktický článek s podrobným návodem, včetně ukázky poukazu a jeho náležitostí.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku