Helpnet / Kombinovaná postižení / Hluchoslepota / Základní informace

Vymezení pojmu hluchoslepota

Pojednání Ivety Langrové v Tyflologických listech se opírá o znalosti a zkušenosti získané do roku 1997. Původně bylo součástí absolventské práce.

Koho lze považovat za hluchoslepého

Lidé postižení hluchoslepotou tvoří různorodou - heterogenní - skupinu. Mohou trpět různými stupni poškození sluchu a zraku. Někteří z těchto lidí jsou zcela neslyšící a nevidomí, ale většina má zachovány zbytky jednoho nebo obou poškozených smyslů. Podrobněji charakterizuje hluchoslepotu ve svém příspěvku na webu Klubu přátel červenobílé hole Ota Pačesová.

Manifest - VIA Sdružení hluchoslepých

Poselství hluchoslepých české veřejnosti - text ze 14. května 2002.

Hluchoslepí

Rubrika webu Ruce.cz obsahuje vlastní články i anotace článků o problematice hluchoslepoty s odkazy na jiné weby.

Definice hluchoslepoty

Návrh definice hluchoslepoty, který zpracovali Ota Pačesová a Jan Jakeš 1.12.2004. Návrh byl dne 2. února 2005 předán MPSV ČR, které ale tento požadavek na vymezení pojmu hluchoslepota odmítlo. Potřeba definice hluchoslepoty tím však nebyla vyřešena. Proto se autoři rozhodli návrh uveřejnit, připomínky lze posílat na adresu autora návrhu: jajakes@volny.cz, případně je vyjádřit přímo v komentáři za návrhem.

Hluchoslepota

Web Práce pro ZP.cz uvádí kromě popisu hluchoslepoty také vytipované pracovní pozice, které jsou vhodné pro zaměstnávání lidí s hluchoslepotou.

Brožura a CD-ROM „Hluchoslepí mezi námi“

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé vydalo na sklonku roku 2003 brožuru „Hluchoslepí mezi námi“, která přinásí základní všeobecné informace z historie i ze současnosti z oblasti péče, služeb a potřeb hluchoslepých. Na webu LORM je k dispozici ke stažení brožura ve formátu pdf a obsah CD-ROM ke stažení i k prohlížení, a to v aktualizované podobě z počátku roku 2008.

Odborná pomoc a další formy podpory dítěte s hluchoslepotou

Internetový portál Šance dětem.cz nabízí kvalitní informace z oblasti ohrožených dětí v České republice. Články, které zde najdete, jsou určeny zejména rodinám s dětmi, které potřebují poradit nebo se zorientovat v problémové situaci, již právě řeší, a dále pro všechny, které zajímá tématika ohrožených dětí. Důležité podněty zde mohou najít i pracovníci v oblasti sociální práce s rodinami nebo studenti souvisejících studijních oborů. Portál také umožňuje všem dárcům, kteří chtějí pomoci, získat kvalitní a důvěryhodné informace. Článek doc. PhDr. Evy Souralové, PhD., informuje o formách podpory, které potřebuje dítě s hluchosleptou.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku