Bílo-červená hůl i na našich chodnících

Článek na webu První krok.cz popisuje historii, funkce i způsoby používání červeno-bílé hole.

Červenobílá hůl

Od roku 2001 mají hluchoslepé osoby uzákoněny důležitou pomůcku pro pohyb po veřejných prostranstvích, ulicích a na přechodech – červenobílou hůl. Tuto pomůcku schvaluje praktický nebo oční lékař. Hluchoslepý člověk má nárok zažádat o 3 hole ročně do výše 100 % ceny. Podrobnosti o červenobílé holi jsou na webu LORM.

Memorandum pro poskytování kompenzačních pomůcek z titulu hluchoslepoty

Zlepšení orientace a komunikace pro těžce postižené hluchoslepotou vyžaduje specifický přístup v přiznávání kompenzačních pomůcek (včetně sluchadel). Zástupci hluchoslepých (o.s. LORM, Tyfloservis), zástupci plátců (VZP a oborových ZP) a zástupci odborných lékařských společností (ORL a Oftalmologické společnosti J. E. Purkyně) se shodli na postupu obsaženém v Memorandu pro poskytování kompenzačních pomůcek z titulu hluchoslepoty. Na stránkách LORM je vedle memoranda také seznam očních lékařů oprávněných předepisovat speciální oční pomůcky.

Zdravotnické pomůcky a služby

Databáze zdravotnických pomůcek a služeb na webu První krok.cz obsahuje také kategorie Nedoslýchaví a neslyšící a Nevidomí a slabozrací, ve kterých se najdou vhodné pomůcky také pro hluchoslepé osoby.

Červeno-bílá hůl, symbol hluchoslepoty

Text a grafické prvky z letáku, který vydal v roce 2002 Tyfloservis za finanční podpory programu Evropské unie Phare - Access 99.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku