Peter Reištetter: Internet a moj hendicap

Internet mi pomáha pri prekonávaní dennodenných prekážok a v tom, ako sa čitateľom dostať do povedomia, ako ste napr. „Vy“ – ľudia, ktorým nie je náš osud ľahostajný.

V druhom rade je to akýsi, pre nás hendikepovaných, spôsob istej „zdravej závislosti“, kde sme aj pri dlhodobom a zhoršujúcom sa stave choroby vždy „v obraze“. Takýmto spôsobom nestrácame kontakty a rozhľad o nových metódach liečby choroby. Neraz tu dochádza k vzájomnej a dobre ovplyvňujúcej sa súhre pacienta a lekára.

Hlavný prínos vidím v tom, že hendikepovaný človek sa tu podozvedá veľa noviniek, kde sa pričinením internetu sám stáva sebe „malým lekárom“. Je to myslené aj tak, že kto sa v danej problematike orientuje viac, nájde veľa odpovedí na mnohé otázky, ktoré nie všetkým sú jasné napr. prečo nie je všetkým poskytovaná rovnaká liečba? (lebo od toho sú tu centrá a v nich nato erudovaný odborníci)

Práve „zdravým“ používaním internetu, čo je super vynález tejto doby, ľudia nadobudnú široký prehľad pohodlným spôsobom priamo z kresla svojej obývačky. Ocení si to hlavne chorý človek, ktorému neslúžia 100 % nohy a ruky a trénuje si aspoň mozgové bunky. Cibrí si takýmto spôsobom mozog, čo v našom prípade tiež nie je zanedbateľne. Aj mozog ma nezanedbateľný význam nútiť premýšľať a tak nepriamo utvárať konštruktívne „sinapsy“.

Veľká výhoda je kontakt cez ICQ – hlavne čitateľný a rýchle šírenie informácií s rovnako chorými známymi. Vznikajú nové kontakty a priateľstva ľudí z rôznych kútov republiky ako  napr. aj z Českej republiky, ktoré nezdolá ani atak. Výhodou je aj vstupovanie na fóra, kde si možno priamo vymieňať názory, v ktorých sa utvrdíme pripadne ich pozmeníme.

No samozrejme je potrebne opomenúť a vykresliť internet aj v znamení hesla: „všetkého veľa škodí“. Tak ako všetko iné aj internet je v prvom rade „žráč času“ s ktorým je treba zaobchádzať opatrne a myslím si že pri našej diagnóze je to zvlášť potrebné mať na zreteli. Hlavnou príčinu toho pozná určite každý esemkár, kedy dochádza v prvom rade z dlhého sedenia za PC oslabenia zraku, následnej vyčerpanosti a strate času ktorý potrebný aj venovaniu sa iným zmysluplnejším a hlavne zdraviu prospešnejším činnostiam – pohyb na čerstvom vzduchu a nám tak prospievajúcemu cvičeniu, na ktoré netreba nikdy zabúdať.
 
Preto je potrebne tieto činnosti zmysluplne skoordinovať, hlavne preto, aby sa celkový efekt čo najlepšie prejavoval na našom zlepšujúcom sa a spokojnosťou popretkávanom zdravotnom stave!
Komentáře k článku
:
:
:
QVMSM:

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku