Božena Gogoľáková: Každodenné vplyvy internetovej komunikácie

O pozitívnom vplyve internetu sa už toho popísalo mnoho. O tom, že internet pomáha každému človeku, nemožno pochybovať. Ja by som sa však dnes zamyslela nad takými vplyvmi, ktoré priamo vyplývajú z podstaty samotného spojenia.

Pre nevidiaceho človeka je internet bránou v komunikácii, pretože tak možno prekonať najmä informačnú bariéru. Častokrát ale zisťujeme, že bez internetu by sa človek k mnohým veciam nikdy nedostal. Osobne sa zaoberám či už štúdiom jazykov, alebo ezoterických vied. Práve druhé spomínané odvetvie je však tak málo rozšírené, že nebyť internetu, nikdy by som nespoznala ľudí, ktorí ma vedú životom a rovnako, nikdy by som nezohnala potrebnú literatúru ku daným študovaným odborom. Cez ľudí, ktorých som touto cestou spoznala, získavam skúsenosti, cez literatúru múdrosť. Práve lepšia dostupnosť informácií handycapovaného človeka posúva kamsi inam. Možno tak využívať výhody online nákupov, zohnať si cez internet tovar, za ktorým by človek prešiel pol štátu.

Vzťahy s tými, ktorých možno nikdy nestretneme, si ja osobne veľmi vážim. Počas niekoľkoročnej práce s internetom som spoznala desiatky úžasných ľudí, od ktorých som sa veľa naučila. Ak má byť internet pre nás zdrojom informácií, tak by sme si mali vážiť i ľudí, s ktorými prichádzame do styku. Dostávame tak jedinečnú šancu sa priblížiť ku veciam, ktoré by nám za iných okolností boli neprístupné.
 
Tí, ktorí nechodili do školy so zdravými ľuďmi, majú svojich priateľov, či spolužiakov roztrúsených po celej republike. Práve na internete ich človek môže všetkých postretať, porozprávať sa s nimi, pomôcť, poradiť. Táto vzácna komunikácia nás spája i keď sme tisícky kilometrov ďaleko a to je ďalšia veľká devíza internetovej komunikácie. Zbližovať. Často krát človek stratí kontakt so spolužiakmi, či blízkymi, ale internet je svedkom toho, že mnohé vzťahy sa obnovujú, rodiny nachádzajú svojich blízkych a priateľstvá sú tak trvalejšie. Je veľkou pravdou, že s mnohými ľuďmi si toho povieme oveľa viac na chate, ako sme si povedali v minulosti v reálnom živote. Je to nie len pre handycapovaných, ale vôbec pre ľudstvo veľký prínos.
 
S čo raz väčšou internetizáciou miest a obcí a technologickým pokrokom zasahuje internet najmä pozitívne do života ľudí. Či už mladých či starých, každý si určite nájde ten svoj koníček, či záujem. Nebude trvať dlho a mnohé prístroje budú ovládané cez internet, čo opäť môže pomôcť handycapovaným ľuďom. V mojich predstavách dominujú hovoriace informačné tabule pre zrakovo postihnutých, trasovanie cez GPS, rôzni elektronický sprievodcovia na neznámych miestach, aby sme sa vedeli zorientovať v každej situácii rovnako, ako zdraví ľudia.
 
Veľkou výhodou pre zamestnávateľov by bolo dať postihnutým prácu na doma, ktorú by mohli vykonávať prostredníctvom internetu. Tým by bol každý aspoň trochu užitočný pre spoločnosť.
 
Uvedomujem si, že mnohé je ešte hudbou budúcnosti, ale i takýmto smerom sa internet už vydal a je otázkou času zavádzania týchto opatrení do praxe. Dúfam, že sa nájdu zdroje, aby sa dobré nápady mohli realizovať tam, kde je to najviac potrebné.
 
Internet je všestranným zdrojom najrôznejších aktivít a je len na nás ľuďoch, ktoré z nich si osvojíme a vpustíme ich do našich životov. Je na zdravej populácii, aby aj prostredníctvom internetu prijala postihnutých občanov ako seberovných a bola tak naklonená myšlienke vzájomnej pomoci.
Komentáře k článku
:
:
:
KFFUT:

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku