Božena Gogoľáková: Pomoc postihnutým

Příspěvek nevidomé autorky ze Slovenska dokazuje, že soutěž Internet a můj handicap už překročila domácí hranice.
Úvod
 

S príchodom internetu sa nám otvoril úplne iný svet. Svet, v ktorom vedecký pokrok a nové technológie odstránili bariéry medzi dvoma pólmi. Svetom zdravých a svetom postihnutých. Táto pozitívna zmena nám dala šancu priblížiť sa spoločnosti natoľko, že je nemožné zistiť, kto sedí za počítačom. Otvorili sa nám dvere k informáciám, lepšiemu vzdelávaniu, sprístupnil sa nám nesmierne veľký zdroj vedomostného bohatstva, ktoré môžeme využiť vo svoj prospech. Veda nám dala do rúk nástroj, no každý z nás sa musí naučiť takéto prostredie správne a prakticky ovládať. Najmä aktívnym prístupom je možné zdokonaľovať sa vo vyhľadávaní informácií, ktoré človek potrebuje buď pre študijné účely, alebo pracovné zameranie. Základom úspechu je intenzívna výučba práce s PC a internetom. Pri každodennom používaní sa tak tvoria praktické zručnosti a aktívny návyk internet používať nie len pre zábavu, ale hlavne na užitočné veci.

Vychádzame z faktu, že počítač je naša kompenzačná pomôcka, a preto nám je samotná určená na pomoc.Každý z nás vyhľadáva informácie podľa vlastného uváženia a potrieb. Ale aby som nehovorila len v neurčitých faktoch, pôjdem aktívnym príkladom a priblížim vám môj systém využívania internetu v praxi.

 
Študijné účely
 

Od prvého ročníka svojho štúdia som bola vedená ku aktívnemu používaniu počítača a internetu. Oboznámila som sa s možnosťami, ktoré mi môže ponúknuť. Mojím študijným odborom boli dva jazyky. Pri takomto type štúdia som potrebovala množstvo literatúry ako odbornej, tak beletristickej.

Jedna z prvých vecí, ktorú som sa naučila aktívne používať, bol internetovský vyhľadávač, ktorý mi mal uľahčiť prácu pri hľadaní stránok. Mnohé texty najmä zo starých literatúr sa nachádzajú práve na zahraničných serveroch, a tak som sa v ich vyhľadávaní musela dobre precvičiť, ak som chcela literárne dielo na danú hodinu prečítať. To mi ale otvorilo novú oblasť študijnej literatúry. Jednak som sa mohla v cudzom jazyku zdokonaliť priamym čítaním na stránkach, no prinieslo mi to možnosť prihlásiť sa do zahraničných knižníc pre nevidiacich prakticky po celom svete. Na internete existujú desiatky stránok, ktoré sa venujú nevidiacim, ich podpore v štúdiu, spracovávaní študijnej literatúry a uverejňovaním priamych textov na internete s možnosťou čerpať údaje zo svetových knižničných databáz.

Ďalšou podstatnou vecou, ktorú som si osvojila, sa stala mailová komunikácia. To mi zjednodušilo prísun informácií. Každý vyučujúci na našej katedre mal zriadenú mailovú schránku a mohol tak komunikovať so študentmi. Ostávalo tak na profesoroch, či si novú technológiu osvoja a prispejú tak k zlepšeniu počítačovej gramotnosti, alebo zostanú pri starých zaužívaných spôsoboch pera a papiera. Mnohí vyučujúci však boli ochotní prijať túto novinku a komunikácia sa tak zefektívnila. Mohla som svoje práce odosielať elektronicky, konzultovať touto formou, prijímať študijné materiály priamo do svojej schránky. Bola to pre mňa jedna z najväčších výhod, pretože som nemusela vytlačený text na papieri prevádzať do elektronickej a pre mňa čitateľnej podoby cez scanner a špeciálny software na rozpoznávanie textu.

Užitočné informácie pre študenta sa vždy nachádzali i na webovských stránkach univerzity. Preto bolo výhodné si osvojiť prácu i s týmto zdrojom. Často sa na web odvolávali i samotní vyučujúci a tak sme si zvykli na univerzitných stránkach vyhľadávať svoj rozvrh hodín, študijné plány, či iné podstatné informácie.

 
Pracovné účely
 
Ukončením štúdia práca s internetom zďaleka nekončí. Možno ho používať aj pri vyhľadávaní pracovných ponúk, či sa aktívne podieľať na pracovnom procese prostredníctvom internetu. Osobne využívam obe možnosti a výsledky svojej práce posielam elektronickou poštou.
 
Zábava a voľný čas
 
Komunikácia cez internet sa nesmierne zrýchlila vďaka tzv. chatovacím programom. Možno tak v reálnom čase komunikovať hlasom cez program Skype a vybaviť mnoho užitočných vecí tam, kde tento program používajú, či komunikovať cez jednoduché textové správy využívajúc programy Icq, či iné podobné.
Možno tak skĺbiť zábavu, nájsť nových priateľov, vyučovať online, či vybaviť rôzne úradné záležitosti.
 
 
Internet je možnosťou, ktorá jednoznačne prispieva ku pomoci zrakovo postihnutým v najrôznejších oblastiach života. Je len na nás, koľko priestoru mu vo svojom rebríčku venujeme a ako tak zmenšíme bariéru medzi nami a zdravou populáciou.
 
Komentáře k článku
:
:
:
GIXOP:

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku