Radka Prázdná, Jihočeská univerzita: Specifika výuky informatiky žáků se zrakovým postižením v základním vzdělávání

Příspěvek prezentuje souvislosti, které ovlivňují vzdělávací proces oblasti IKT u žáků se zrakovým postižením v základním vzdělávání. Prezentované výsledky jsou dílčím výstupem kvantitativního výzkumu, který byl zaměřen na problematiku žáků a studentů s postižením zraku v kontextu významu informačních a komunikačních technologií pro vzdělávací proces i jejich následnou kvalitu života. Na podkladě empirického šetření jsou představeny oblasti, které ovlivňují výuku informatiky u žáků se zrakovým postižením v základním vzdělávání.

Komentáře k článku
:
:
:
ZWEEK:

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku