Pavel Pešat, Jednota školských informatiků: Technologie ve vzdělávání dětí a studentů se specifickými potřebami

Informační a komunikační technologie (ICT) mají velké možnosti uplatnění ve vzdělávání žáků se SVP, ukazuje se však, že nejsou dostatečně využívány zejména proto, že učitelům informatiky chybí dobrá speciálně pedagogická podpora ať už se strany speciálně pedagogických center, nebo organizací sdružující osoby s různými typy zdravotního postižení. Učitelé informatiky mají jen výjimečně formální speciálně pedagogické vzdělání a nejsou připraveni pro uplatňování optimálních výchovných strategií vhodných pro žáky se SVP. Současné organizační a technické podmínky vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu také neumožňují realizovat v plné míře individualizaci výuky potřebnou pro žáky se SVP, použité strategie se obvykle omezují jen na použití speciálních kompenzačních pomůcek a např. prodlužování doby stanovené pro plnění úkolů a testů.

Komentáře k článku
:
:
:
VGATT:

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku