Jakub Kanis: On-line slovník znakového jazyka – přístup přes internet

Cílem tohoto příspěvku je představit on-line slovník znakového jazyka, který je výstupem projektu Potlačení jazykové bariéry sluchově postižených studentů prostřednictvím automatického zpracování jazyka a byl vytvořen ve spolupráci ZČU v Plzni, MU v Brně a UP v Olomouci. Do slovníku lze zadávat hesla mluveného i znakového jazyka a vytvářet tak výkladové i překladové slovníky. Samotná aplikace slovníku je pak rozdělena na veřejnou část, která slouží k prohlížení a vyhledávání ve vytvořeném obsahu a na administrativní část, která slouží k vytváření tohoto obsahu.

Slovník je společným podnikem Západočeské, Masarykovy a Palackého univerzity a je přístupný na adrese: http://znaky.zcu.cz. Primární platformou pro jeho užití je PC s internetovým připojením a jakýmkoliv moderním prohlížečem (Internet Explorer verze 6 a vyšší, Firefox, Opera, Chrome, atd.) s nainstalovaným Adobe Flash pluginem. Pro využití hardwarově akcelerované 3D animace avatara je třeba ještě speciální plugin (Google O3D) nebo podpora formátu Webgl v prohlížeči. Druhou platformou je mobilní zařízení (PDA, chytrý telefon, atd.) s instalovaným internetovým prohlížečem. Slovník pro tuto platformu je upraven s ohledem na její možnosti a video klipy jsou zmenšeny pro potřeby těchto zařízení.

Celý příspěvek ve formátu PDF je v příloze.

Komentáře k článku
:
:
:
ICLEY:

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku