Věra Strnadová: Titulkování pořadů v České televizi podle zákona a v praxi

Tento příspěvek má za cíl ukázat praktické důsledky nejasného znění vysílacího zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání ve znění pozdějších předpisů. Nejednoznačně definované zákonné ustanovení může vést k použití nepřiměřených metod výpočtu, čímž jsou zkreslovány informace o plnění zákonné povinnosti titulkování vysílaných pořadů pro osoby se sluchovým postižením.

Dle § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání, je provozovatel celoplošného televizního vysílání ze zákona povinen opatřit alespoň 70 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky a alespoň 2 % vysílaných pořadů vyrobit v českém znakovém jazyce nebo simultánně tlumočit do českého znakového jazyka pro osoby se sluchovým postižením a dále je povinen zpřístupnit alespoň 10 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením. Vysílací zákon neobsahuje jasné ustanovení, jak se má plnění výše uvedených povinností počítat, ani není určeno, v jakém časovém horizontu je daná povinnost platná (zda je provozovatel povinen toto procentuální zastoupení naplnit v horizontu dne, týdne, měsíce, čtvrtletí, či například roku).

Celý příspěvek ve formátu PDF je v příloze.

Komentáře k článku
:
:
:
MFGJM:

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku