Daniela Rázková: Výuka ovládání počítače hlasem dostala zelenou v dalších krajích

Každá pomoc umožňující zdravotně postiženým spoluobčanům překlenout hendikep, který jim stojí v cestě k plnohodnotnému začlenění do společenského života, má smysl. Jejich aktivní zapojení do co nejširšího okruhu činností přitom není přínosem jen pro ně osobně. Je ve skutečnosti v bytostném zájmu společnosti samotné využít potenciálu, který zdravotně znevýhodnění představují a který ve svém postižení nemohou naplno projevit. Právě k tomuto cíli směřují kurzy ovládání počítače hlasem pro zdravotně postižené osoby, které občanské sdružení Polovina nebe vede od roku 2010 v rámci projektu Duhový most a které se pro svůj úspěch dočkaly pokračování ve dvou nových projektech.

Ovládání počítače hlasem už nějaký čas není ve světě informačních technologií žádnou novinkou. Myšlenka využít dostupných počítačových programů pro systematickou výuku osob s těžkým zdravotním postižením, tedy cílové skupiny odkázané ve všem výlučně na pomoc druhých, je přesto naprosto bezprecedentní nejen v České republice, ale i v okolních zemích. Prvenství občanského sdružení Polovina nebe je v tomto ohledu nesporné.

Celý příspěvek v PDF je v příloze.

Komentáře k článku
:
:
:
IBROV:

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku