Zdena Rousková, Helena Selucká: Bezbariérová knihovna.cz: Od vize ke standardu

Příspěvek popisuje vznik a vývoj neziskového projektu zaměřeného na bezbariérovost veřejných knihoven. Cílem projektu je vytvořit v knihovnách takové podmínky, aby byly dosažitelné pro uživatele se specifickými potřebami.

Veřejné knihovny se neustále potýkají s otázkou bezbariérovosti: a to jak svých budov a prostor, tak také fondů a služeb. Ze zákona má každá knihovna poskytovat rovný přístup všem bez rozdílu, tedy i uživatelům se specifickými potřebami. Proto vyvstala potřeba vytvářet v knihovnách takové podmínky, jež by uživatelům se zdravotním znevýhodněním umožnily maximálně využívat jejich služeb.

Celý příspěvek v PDF je v příloze.

Soubor ke stažení: Bezbariérová knihovna.cz
Komentáře k článku
:
:
:
DWRFV:

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku