Jiří Tužil, Masarykova univerzita: Bezdrátový systém pro přenos synchronního zápisu v reálném čase

Jednou z technických služeb, které Masarykova univerzita poskytuje pro svých více než 100 studentů se sluchovým postižením, je vizualizace mluvené řeči prostřednictvím synchronního zápisu (speech-to-text reporting). S rostoucím počtem studentů, kteří jsou závislí na tomto typu služby a kteří navštěvují tytéž výukové hodiny současně, hledalo naše pracoviště vyhovující způsob, jak v případě skupin se třemi a více studenty zajistit, aby byl textový zápis pohodlně sledovatelný všemi účastníky. Dočasné způsoby řešení, které Masarykova univerzita aplikovala dříve, byly založeny na duplikování obrazového výstupu zapisovatelova počítače, ale žádný z nich nesplňoval požadavky a očekávání studentů, ani zapisovatelů. Z těchto důvodů Masarykova univerzita vyvinula svůj vlastní systém pro bezdrátový přenos synchronního zápisu v reálném čase (Polygraf), který tento příspěvek popisuje. Systém prostřednictvím bezdrátové sítě průběžně odesílá textový zápis pořizovaný zapisovatelem na libovolný počet příručních displejů, které jsou k dispozici uživatelům textového zápisu.

Celá prezentace v PDF je v příloze.

Komentáře k článku
:
:
:
NRJWS:

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku