Jakub Kanis, Západočeská univerzita v Plzni: Metodika pro automatizovanou tvorbu slovníku znakového jazyka

Tento článek je věnován popisu metodiky, jejímž cílem je zrychlit a zjednodušit tvorbu slovníků znakového jazyka. Tato metodika je založena na využití pokročilých metod zpracování digitalizovaného obrazu. Ty umožňují například automatickou detekci hranic jednotlivých znaků ve video nahrávce obsahující posloupnost znaků a dále také automatickou kategorizaci znaků na základě jejich automaticky rozpoznaných atributů.

Celá prezentace v PDF je v příloze.

Komentáře k článku
:
:
:
DESEQ:

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku