Helpnet / INSPO / INSPO 2009 / Textové prezentace

Hlasové ovládání MyVoice v integraci s vyčítáním obrazovky

Cílem tohoto řešení je umožnit ovládání počítače lidem, kteří mají závažné zrakové omezení, tedy nevidomým a slabozrakým, a navíc jim jejich zdravotní stav nedovoluje ovládat počítač z klávesnice, což bývá u nevidomých klíčové vstupní zařízení. Představil je Libor Doušek ze společnosti ACE Design.

Zachraňování osob se zdravotním postižením a seniorů prostřednictvím integrovaného záchranného systému

Projekt Národní rady osob se zdravotním postižením, který se v první fází realizuje v Praze, představila Jana Hrdá, předsedkyně Pražské krajské rady NRZP.

Hybridní kniha – kombinovaný přístup k informacím

Petr Hladík a Svatoslav Ondra ze Střediska pro pomoc studentů se specifickými nároky Masarykovy univerzity představili projekt hybridní knihy, umožňující kombinovaný přístup k informacím studentům se zrakovým postižením.

Multimediální učební texty pro vzdělávání ve škole pro sluchově postižené

Výsledky projektu JPD 3 z let 2005 – 2007 popsal David Jorda z Jazykového centra Ulita.

Chráněná ICT pracoviště Deep školí

Zkušenosti lektora na vozíčku s výukou zejména seniorů popsal Milan Kypr z Chráněných ICT pracovišť Deep.

Mluvící formuláře - řešení pro zrakově postižené

Projekt podpořený Evropskou komisí a realizovaný konsorciem firem z České republiky, Slovinska, Španělska, Koreje a Turecka představil pro sborník Petr Pilin ze společnosti Software602. Na konferenci jej pak místo něho prezentoval kolega Martin Vondrouš.

Projekt Simultánní přepis mluvené řeči

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro realizaci přepisu v praxi s využitím dostupných informačních technologií. Jde zejména o rozšíření míst, kde se přepis realizuje, zvýšení dostupnosti přepisovatelů a jejich vyškolení, prezentaci přepisu pro širokou veřejnost a přípravu projektu on-line přepisovacího centra. Projekt představil Martin Novák, předseda pražské organizační jednotky České unie neslyšících.

Zápis mluvené řeči pro sluchově postižené

Petr Peňáz, ředitel Střediska Teiresiás pro pomoc studentům se specifickými nároky na Masarykově univerzitě v Brně, představil jak na Masarykově univerzitě zajišťují přepis přednášek pro studenty se sluchovým postižením. 

Převod mluvené řeči do textu v reálném čase: vize nebo skutečnost?

V úvodním vystoupení Jaroslav Winter z BMI sdružení, hlavní organizátor konference, shrnul pokrok ve vývoji technologií převodu mluvené řeči do textu za uplynulý rok.

Systém I4Control® – nové možnosti pro snadnější ovládání PC

Systém I4Control® je asistivní pomůckou, která handicapovanému uživateli umožňuje komunikovat s osobním počítačem prostřednictvím očních pohybů a tím mu zpřístupnit například veškeré informace a služby na Internetu.  Marcela Fejtová představila nové funkce, o které byla tato pomůcka obohacena.

Problematika titulkování televizních pořadů

Historii i aktuální stav titulkování na Slovensku popsali Anna Bartalová a Martin Šauša ze společnosti Altop Service.

Satelitní navigace a další služby Navigačního centra SONS

Zdeněk Bajtl, vedoucí Navigačního centra pro nevidomé a těžce postižené SONS, informoval o službách centra, zejména se soustředil na satelitní navigaci.

ZAV – výuka záznamu textu pomocí klávesnice

Jaroslav Zaviačič spolu s devítinásobnou mistryní světa Helenou Matouškovou představili metodiku výuky klávesnicové gramotnosti v Internetové škole ZAV.

Elektronické titulky pro sluchově postižené do kin

V loňském roce byl zahájen projekt Kino neslyšícího diváka, tedy příprava a projekce elektronických titulků pro sluchově postižené. Přiblížil jej Petr Alexander ze společnosti Portlingua.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku