Helpnet / INSPO / INSPO 2009 / Grafické prezentace

CART z pohledu Velké Británie

Tajemnice britské Asociace stenografů pro doslovný přepis mluvené řeči do textu Norma White seznámila účastníky se způsobem zajišťování přepisu mluvené řeči pro neslyšící ve Velké Británii.

Projekt Simultánní přepis mluvené řeči

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro realizaci přepisu v praxi s využitím dostupných informačních technologií. Jde zejména o rozšíření míst, kde se přepis realizuje, zvýšení dostupnosti přepisovatelů a jejich vyškolení, prezentaci přepisu pro širokou veřejnost a přípravu projektu on-line přepisovacího centra. Projekt představil Martin Novák, předseda pražské organizační jednotky České unie neslyšících.

Jak zlepšit úspěšnost webu

Filip Hráček z Google ČR naznačil, jak lze s pomocí služby Google Analytics zlepšit úspěšnost webových stránek.

Převod mluvené řeči do textu v reálném čase: vize nebo skutečnost?

Úvodní vystoupení zahájil hlavní organizátor konference INSPO Jaroslav Winter z BMI sdružení několika organizačními záležitostmi a poté shrnul aktuální vývoj technologií převodu mluvené řeči do textu v reálném čase.

Využití I4Control k ovládání různých aplikací pohybem očí

Systém I4Control® je asistivní pomůckou, která handicapovanému uživateli umožňuje komunikovat s osobním počítačem prostřednictvím očních pohybů a tím mu zpřístupnit například veškeré informace a služby na Internetu. Marcela Fejtová z ČVUT představila nové funkce, o které byla tato pomůcka obohacena.

Restart - program pro integraci osob se zdravotním znevýhodněním

Ve své prezentaci se Ivana Herzogová z InternetPoradny.cz zaměřila na vliv vzdělání v oblasti ICT na zaměstnanost osob se zdravotním znevýhodněním.

Satelitní navigace a další služby Navigačního centra SONS

Zdeněk Bajtl, vedoucí Navigačního centra pro nevidomé a těžce postižené SONS, informoval o službách centra, zejména se soustředil na satelitní navigaci.

Hybridní kniha - kombinovaný přístup k informacím

Petr Hladík a Svatoslav Ondra ze Střediska pro pomoc studentů se specifickými nároky Masarykovy univerzity představili projekt hybridní knihy, umožňující kombinovaný přístup k informacím studentům se zrakovým postižením.

Služby internetu pro nevidomé uživatele

Podrobný přehled existujících služeb pro nevidomé uživatele internetu připravil Miloš Šmíd z Laboratoře Carolina, centra podpory studia zrakově postižených na UK.

Mluvící formuláře - řešení pro zrakově postižené

Projekt podpořený Evropskou komisí a realizovaný konsorciem firem z České republiky, Slovinska, Španělska, Koreje a Turecka představil pro sborník Petr Pilin ze společnosti Software602. Na konferenci jej pak místo něho prezentoval kolega Martin Vondrouš.

Analýza vysílaných televizních pořadů z hlediska zpřístupnění divákům se sluchovým postižením

Věra Strnadová z Komise pro skryté titulky ASNEP ve svém příspěvku upozornila na některé nedostatky současné právní úpravy, týkající se povinnosti provozovatelů TV vysílání s celoplošnou působností zpřístupňovat vysílané pořady občanům se sluchovým postižením. Na příkladech z praxe ukázala, jak tyto nedostatky nepříznivě ovlivňují možnost kontroly plnění těchto povinností.

WCAG 2.0 – nový pohled na přístupnost

Novou metodiku hodnocení přístupnosti webu přiblížil Radek Pavlíček z Tyflocentra Brno.

Zachraňování osob se zdravotním postižením a seniorů prostřednictvím integrovaného záchranného systému

Projekt Národní rady osob se zdravotním postižením, který se v první fází realizuje v Praze, představila Jana Hrdá, předsedkyně Pražské krajské rady NRZP.

Monitorování přístupnosti webových stránek ve Slovenské republice

Aktuální stav týkající se přístupnosti slovenských webových stránek popsal Vojtech Regec z Unie nevidomých a slabozrakých Slovenska.

Multimediální učební texty pro vzdělávání ve škole pro sluchově postižené

Výsledky projektu JPD 3 z let 2005 – 2007 popsal David Jorda z Jazykového centra Ulita.

Chráněná ICT pracoviště Deep školí

Zkušenosti lektora na vozíčku s výukou zejména seniorů popsal Milan Kypr z Chráněných ICT pracovišť Deep.

Online tlumočnická služba pro neslyšící

Marie Horáková představila novou službu Agentury profesního poradenství pro neslyšící.

Elektronické titulky pro sluchově postižené do kin

V loňském roce byl zahájen projekt Kino neslyšícího diváka, tedy příprava a projekce elektronických titulků pro sluchově postižené. Přiblížil jej Petr Alexander ze společnosti Portlingua.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku