Helpnet / INSPO / INSPO 2008 / Textové prezentace

Znáte tuto paletu?

V rámci doprovodného programu předváděli svoje umění umělci malující ústy a nohama. Jejich tvorbu představila v příspěvku pro sborník Jana Fialová z nakladatelství UMÚN.

„Bezbariérové vzdělávání“ aneb přednosti a meze e-learningu pro studující se zdravotním postižením

Příspěvek publikovaný ve sborníku se zabývá zkušenostmi z projektu E-learningové kurzy z účetnictví a daní pro osoby samostatně výdělečně činné se zaměřením na osoby s tělesným postižením.

NAVIGÁTOR PRO NEVIDOMÉ - Navigační slepecká hůl

Firma Webprogress (www.webprogress.cz) vyvíjí novou navigační pomůcku pro nevidomé a slabozraké. Tato pomůcka pracuje na bázi technologie RFID čipů, která byla zatím využívána například k ochraně zboží před odcizením v obchodech. Příspěvek byl zveřejněn pouze ve sborníku.

Program konference INSPO 2008

Definitivní program konference, jak skutečně proběhl. Ve sborníku však byly zveřejněny i některé další příspěvky.

MyDictate – praktický program pro diktování do počítače

Program MyDictate představili jeho tvůrci Jan Nouza a Petr Červa z Technické univerzity Liberec. Současně byl program uvolněn do prodeje, jeho distribuci zajišťuje liberecká firma Fugasoft.

Budou webové stránky veřejné správy splňující vyhlášku o přístupnosti skutečně přístupné?

Příspěvek Hany Bubeníčkové a Radka Pavlíčka z TyfloCentra Brno byl publikován pouze ve sborníku.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku