Helpnet / INSPO / INSPO 2008 / Grafické prezentace

Jak vydělávat na internetu

Nezávislý konzultant Jan Bažant představil různé možnosti výdělku na internetu.

Jak zpeněžit svůj web

O metodách, jak lze začít vydělávat na již existujících webových stránkách, informovala Petra Větrovská ze společnosti Outrider.

Služby knihoven pro uživatele se zdravotním postižením

Zlata Houšková z Národní knihovny Praha informovala o výsledcích průzkumu zaměřeného na poskytování služeb knihoven čtenářům s různými druhy zdravotního postižení.

Přednosti a nevýhody e-learningové formy pro studenty se zdravotním postižením

O poznatky z probíhajícího e-learningového kurzu základů účetnictví a daní se podělila s účastníky Lenka Fulínová ze Soukromé vysoké školy ekonomických studií v Praze.

Pomůže e-learning zlepšit nedostatečné znalosti angličtiny u uchazečů se zdravotním postižením?

O nových on-line kurzech angličtiny informovala Eva Hajdůšková z Konta Bariéry.

Podaná ruka - zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením

Kateřina Pešková z B.P.T představila rozsáhlý projekt zaměřený na zaměstnávání.

Přístupnost komerčních portálů v praxi

O úpravách portálu Seznam.cz s cílem zlepšit jeho přístupnost informovali Karel Břinda z Centrau Tereza a Lukáš Marvan ze Seznamu.

OLE Challenge

O on-line platformě umožňující zaměstnat osoby se zdravotním postižením informovala Hana Urbanová z CELN.

Internet - výhoda pro znevýhodněné

V úvodní prezentaci Jaroslav Winter z BMI sdružení informoval o 11. ročníku Března - měsíce internetu, jehož mottem je Internet - výhoda pro znevýhodněné, a představil aktuální výsledky výzkumu uživatelů internetu.

Přepis mluvené češtiny do psané podoby na plátno

Martin Novák z České unie neslyšících informoval o metodě tlumočení pro neslyšící neovládají znakový jazyk, která je prvně použita v tomto ročníku konference INSPO.

Víceúčelové středisko pro multimediální vzdělávání sluchově postižených

Ve středisku, které představil Ivan Poláček z Unie neslyšících Brno, probíhají multimediální kurzy ovládání PC, internetu a elektronické komunikace, kurzy komunikace neslyšících s využitím kompenzačních pomůcek a další aktivity.

NET vlak - cesty za poznáním

Jaroslav Čajka z Chráněných pracovišť ICT Deep představil internetový vlak, který během 12 dnů zavítá do sedmi měst.

Jak mohou řečové technologie pomoci handicapovaným občanům

Několik velmi zajímavých aplikací představili Luděk Müller a Aleš Pražák ze Západočeské univerzity v Plzni.

Drop shipping - virtuální obchod

Na prezentaci moderátora sekce Viléma Málka z Intervalu.cz již z časových důvodů nedošlo.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku