Celoživotní jazykové vzdělávání zdravotně handicapovaných občanů

Jan Ráfl z Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze popisuje prezenční formu studia angličtiny, která je vhodná pro studenty se zrakovou vadou, a distanční formu, vhodnou pro studenty s postižením pohybového systému.
Cíl studijního programu a jeho zdůvodnění
Každý rok opouští střední školy desítky zdravotně handicapovaných studentů, jejichž uplatnění ve společnosti je trvalým problémem. Jejich handicap jim znemožňuje nejen bezprostřední uplatnění v praxi, ale znevýhodňuje je oproti zdravé populaci  i v soutěži  o přijetí ke studiu na VŠ. Cílem programu je zmírnit dopad jejich zdravotního handicapu  a přispět tím k vyrovnání příležitostí ke studiu i k uplatnění v praxi.
Charakteristika (popis) programu
Jazykové vzdělávání zdravotně handicapovaných spoluobčanů je realizováno dvěma formami studia:
·        Distanční, resp. kombinovanou formou (2-3-4 semestrální kurz anglického jazyka podle vstupní úrovně uchazečů).
·        Prezenční formou (jednoletý kurz v rozsahu jazykového pomaturitního studia akreditovaného MŠMT).
Prezenční forma studia je vhodná pro studenty postižené vadou zraku. Kurz angličtiny je dvousemestrální. Jeho učební plán schválili odborníci z Ústavu anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Je ukončen závěrečnými zkouškami, jejichž úspěšné složení a minimálně 70% docházka jsou podmínkou pro vydání osvědčení o absolvování tohoto intenzivního kurzu.
 
Požadovaná vstupní úroveň jazyka je středoškolská znalost angličtiny.
Kurz je zaměřen na:
·       přípravu ke státním jazykovým zkouškám
·       přípravu k britským zkouškám PET, FCE, CAE
·       přípravu ke studiu na filozofických nebo pedagogických fakultách
·       přípravu ke studiu v zahraničí
·       rozvoj komunikativních dovedností pro odbornou praxi
 
Doba trvání kurzu: září - červen (2 semestry, celkem 680 hodin)
Frekvence výuky: 5x týdně 4 vyučovací hodiny (8.30-11.50 hod )
 
Distanční forma studia je vhodná pro studenty s postižením pohybového systému, např. paraplegiky. Tato forma studia má dvě varianty:
·        on-line kurz s dvěma prezenčními soustředěními
·        on-line kurz bez prezenčních soustředění.
Podmínkou ke studiu tohoto typu je přístup k počítači s dostatečně rychlým připojením k internetu.
Popis distančních kurzů je uveden na stránce
 
Absolventům kurzů vydá Univerzita Karlovaosvědčení o absolvovaném studiu v rámci celoživotního vzdělávání.
Kontakt pro další informace: studujop@ujop.cuni.cz

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku