Oline centrum znakového překladu a projekt Celoživotní vzdělávání neslyšících

Příspěvek autorů projektu Celoživotní vzdělávání neslyšících se pro sborník soustřeďuje zejména na popis jedné části projektu - online Centra znakového překladu.
I. všeobecné informace o projektu
 
Projekt “Vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, vč. vzdělávání zdravých osob, které s handicapovanými osobami přicházejí do kontaktu“, který vám tímto stručně představujeme, je realizován rozvojovým partnerstvím „Pro plný život“ v rámci druhého kola výzvy iniciativy Společenství EQUAL a je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR.
V souladu se svým názvem si vytkl za cíl nastartovat v ČR dosud chybějící systém dalšího vzdělávání osob se sluchovým postižením poté co ukončí školní docházku. Ať už základní, nebo na úrovni střední školy. Od toho okamžiku jsou totiž takto postižení jedinci vystaveni přirozené diskriminaci v přístupu k informacím. Systém specializovaného školství je u nás (a bohužel i v řadě dalších zemí EU) omezen pouze na předškolní, základní a středoškolskou úroveň. Pak už se musí handicapovaný člověk starat o sebe sám.
Není v možnostech jednoho projektu změnit zásadně tuto situaci. Ale lze ukázat cestu, dát první impulsy, spustit určitý systém, který časem, alespoň v některých aspektech, se může stát nedílnou součástí národních, příp. i evropských politik.
K realizaci projektu spojilo své síly 10 partnerů pokrývajících široké spektrum vzdělávacích oborů       a aktivit. To je v souladu se základní myšlenkou projektu. Ta zní, že systém celoživotního vzdělávání neslyšících musí nabídnout cílové skupině komplexní péči. Tedy nejen zlepšení pracovních dovedností, ale i aktivity zlepšující psychickou a tělesnou kondici, motivaci a snižující v případě neslyšících největší překážku – komunikační a psychickou barieru.
Projekt má 12 aktivit:
1)         Worskhopy novinek z oblasti ICT určené neslyšícím odborníkům z této oblasti
2)         Speciální e-learningový kurz počítačové grafiky pro neslyšící
3)         Kurz pro přípravu neslyšících ke studiu na vysoké škole
4)         Workshopy výchovné dramatiky neslyšících - jedná se o využití pohybových a uměleckých aktivit k posílení integrace neslyšících a sluchově postižených do majoritní společnosti
5)         Speciální kurz pro přípravu neslyšících elektrikářů ke zkouškám ze znalostí vyhlášky 50/78 Sb. zakončený certifikovanou zkouškou opravňující neslyšící pracovat samostatně na elektrickém zařízení
6)         Kurz základů obsluhy počítačů spojený se seminářem o novinkách z oblasti komunikačních pomůcek a se seminářem věnovaným základům podnikání – vše s ohledem na potřeby neslyšících
7)         Kurz licencovaných trenérů lehké atletiky, plavání a kopané - unikátní vzdělávací aktivita pro neslyšící trenéry
8)         Internetový portál www.startindenjob.de a www.roadsfromsilence.net nabízející neslyšícím aktuální informace o možnosti jejich uplatnění na trhu práce v mezinárodním kontextu
9)         Kurzy správné komunikace s neslyšícími určené jednak pro pracovníky veřejných institucí       a jednak pro pedagogické poradce středních škol
10)      Cyklus motivačních filmů/dokumentů mapujících životní cesty neslyšících v ČR, Rakousku       a Německu
11)      Česko-rakouský výkladový znakový slovník z oblasti zdravotnictví. Naleznete ho na těchto stránkách   www.startindenjob.de a www.roadsfromsilence.net a v CD verzi. Obsahuje stručné vysvětlení odborných pojmů v češtině, němčině a angličtině
12)      Odborný výkladový znakový slovník z oblasti elektro.
 
Partnery projektu jsou:
 
Mateřská, základní a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, JAMU Brno, Ostravská univerzita, Sportovní gymnázium Ostrava, Hospodářská komora ČR, Úřady práce Ostrava a Vsetín, Česká unie neslyšících, Sport centrum neslyšících Ostrava, Unie neslyšících Brno.
 
Příjemcem grantu a koordinátorem projektu je Free Art Records s.r.o.
 
Na této konferenci vám kromě jiného názorně předvedeme výsledek aktivity, která se momentálně těší poměrně velké pozornosti médií i cílových skupin. Je to On-line centrum znakového překladu, eliminující komunikační bariéru na úřadech a veřejných institucích. Podrobnější popis z hlediska technického a organizačního řešení této aktivity je v další samostatné kapitole. Na tomto místě se omezíme pouze na konstatování, že se jedná o síť napojující veřejné instituce kdekoliv v republice, příp. i v zahraničí pomocí internetu na on-line Centrum znakového překladu v Ostravě. Využívá běžného připojení k internetu (postačí rychlost linky ADSL), webové kamery (pro komunikaci neslyšícího se znakovým tlumočníkem) a jakékoliv běžné počítačové reprosoustavy nebo handsfree sady (pro komunikaci znakového tlumočníka s pracovníkem instituce). Investice na připojení na síť Centra znakového překladu jsou tedy minimální. Pilotní provoz ukazuje, že tam, kde aktivita našla podporu u vedení jednotlivých institucí a kde na druhé straně neslyšící ztratili ostych vyžadovat tuto službu, slouží ku prospěchu obou stran.
Informace o dalších aktivitách tohoto projektu najdete na webových stránkách projektu http://proplnyzivot.osu.cz
 
autor: Ing. Pavel Löffelmann, Free Art Records s.r.o.
 
 
II. Technologické řešení On-line centra znakového překladu
 
Online centrum znakového překladu (CZP) je aplikací moderních technologií, umožňující komunikaci znakovou řečí přes Internet. CZP je relativně jednoduchý systém pro audiovizuální spojení neslyšící osoby s tlumočníkem a třetí osobou. Výhodou CZP je obrazové spojení neslyší osoby a tlumočníka kdekoliv v České republice při zachování nízkých koncových pořizovacích nákladů. Systém CZP funguje na standardních technologiích internetových videokonferencí. Pro snímaní obrazu a zvuku používá buď kombinaci počítače a k němu připojené webové kamery nebo VoIP videotelefonu. Jako přenosové medium Internetového připojení. Náklady na provoz koncové stanice CZP jsou minimální, není potřeba žádného dalšího speciálního zařízení, datová komunikace je díky využití Internetu zdarma.
Kritickým faktorem, při výběru vhodného software a zařízení, byly následující vlastnosti:
 • schopnost v reálném čase přenášet plynule obraz znakové řeči
 • reflexe různorodosti kvality a architektury Internetového připojení v ČR
 • bezpečnost a kvalita
 • jednoduchost a použitelnost
 
Softwarové řešení
Softwarové řešení je postaveno na kombinaci klasického počítače, webové kamery a komunikačního software. Jako nejvhodnější byl zvolen CamFROG Web Advanced společnosti CamShare, jejíž technologii používají neslyšící pro osobní komunikaci celého světa. Software používá kompresní video algoritmus H.264, zajištující plynulý přenos obrazu při minimálních požadavcích na kapacitu internetového připojení. CamFROG umožňuje pracovat s libovolnou kamerou připojenou k počítači, je schopen komunikovat přes Firewall/NAT, komunikace je šifrována a přístup do systému je zabezpečen hesly. Softwarové řešení však nereflektuje některé rozšířené požadavky CZP, především použitelnosti a jednoduchosti obsluhy. Podtrhuje tak vhodnost především pro domácí užití.
 
Hardwarové řešení
Jiným přístupem je použití specializovaných videotelefonů s vestavěnou kamerou. V současné době existují cenově srovnatelné videotelefony se schopností přenosu znakové řeči po Internetových linkách. Konkrétně je v České republice dostupný videotelefon Grandstream GVX-3000, který je založen na komunikačním protokolu SIP, známém především z VoIP. Používá stejný kompresní video algoritmus H.264, 6“ palcový display poskytuje ještě kvalitnější obraz znakové řeči, a díky jednoduchosti umožňuje komfortní a použitelnou komunikaci neslyšícím osobám.
 

Minimální konfigurace SW řešení

Zařízení:

 • Webová kamera
 • PC 1Ghz, 256Mb RAM
 • Audio mikrofon/sluchátka

Internet

 • volná kapacita 256kbps download / 256kbps upload
 • odezva Internetu 50ms
 • otevřené porty na CamFROG server
 • přímé připojení do Internetu s veřejnou adresou nebo NAT

Minimální konfigurace HW řešení

Zařízení:

 • Grandstream GVX 3000

Internet

 • volná kapacita 128kbps download / 128kbps upload
 • odezva Internetu 50ms
 • otevřené porty na SIP server
 • přímé připojení do Internetu s veřejnou adresou nebo NAT

 

 

Autor: Mgr. Michal Kusyn, Katedra informatiky PřF Ostravské univerzity

 

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku