Helpnet / INSPO / INSPO 2007 / Textové prezentace

Problematika přístupnosti internetových stránek v podmínkách Slovenska

Vojtech Regec z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska popisuje situaci na Slovensku ohledně přístupnosti webových stránek.

Oline centrum znakového překladu a projekt Celoživotní vzdělávání neslyšících

Příspěvek autorů projektu Celoživotní vzdělávání neslyšících se pro sborník soustřeďuje zejména na popis jedné části projektu - online Centra znakového překladu.

Portál Burza práce

Rudolf Kubík z Konta Bariéry představil nový portál Burza práce, který soustřeďuje nabídky zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením.

Deep work: Prospěšnost osob tělesně postižených v aktivní politice zaměstnanosti

Adéla Kolouchová z Chráněných ICT pracovišť Deep informovala o projektu, ve kterém sami handicapovaní pomáhají lidem s postižením.

Celoživotní jazykové vzdělávání zdravotně handicapovaných občanů

Jan Ráfl z Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze popisuje prezenční formu studia angličtiny, která je vhodná pro studenty se zrakovou vadou, a distanční formu, vhodnou pro studenty s postižením pohybového systému.

Universita 4G

Rudolf Kubík popisuje projekt Universita 4G, kde lze doškolit lidi se zdravotním postižením přesně podle požadavků zaměstnavatele na konkrétní pracovní pozice.

Internetové poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím v podmienkach Slovenska

Petra Jurkovičová a Vojtech Regec ze Sdružení na pomoc lidem s mentálním postižením Bratislava II popisují úspěšné slovenské projekty, zabývající se internetovým poradenstvím.

Výuka dospělých osob s mentálním postižením a osob po poškození mozku na PC

Zdeněk Toušek z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovic se ve svém příspěvku zabývá popisem vzdělávacího programu na podporu počítačové gramotnosti u osob s mentálním postižením.

Projekt E-learningové kurzy z účetnictví a daní pro osoby samostatně výdělečně činné se zaměřením na osoby s tělesným postižením a pilotní spuštění kurzů

V příspěvku do sborníku popisuje Jarmila Helmanová ze Soukromé vysoké školy ekonomických studií Praha projekt, který od října 2007 vstoupí do pilotního ověření, nyní se kurzy vytvářejí.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku