Helpnet / INSPO / INSPO 2007 / Grafické prezentace

Zákon o sociálních službách z pohledu těch, kterých se týká

Předseda Národní rady zdravotně postižených ČR Václav Krása rozebral první zkušenosti se zákonem o sociálních službách z pohledu uživatelů, poskytovatelů a MPSV, městských a krajských úřadů - tedy správců agendy.

Problematika přístupnosti internetových stránek v podmínkách Slovenska

Vojtech Regec z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska charakterizoval situaci na Slovensku ohledně přístupnosti webových stránek.

Vzdělávání pracovníků poskytujících sociální péči rodinám s dětmi se ZP

Pečujeme o pečující si vytklo jako heslo občanské sdružení Alfa Human Service. Martina Chmelová informovala jeho aktivitách, zejména o projektu Vzdělávání pracovníků poskytujících sociální péči rodinám s dětmi se ZP.

Budoucnost českých pravidel tvorby přístupného webu

David Špinar ze společnosti H1.cz informuje o nejznámějších metodikách tvorby přístupného webu a srovnává, v čem by se měla lišit nová pravidla, která vstoupí v platnost pro veřejnou správu v roce 2008.

Využití moderních technologií v běžném životě lidí s postižením

Na ukázky využití navigace GPS, IP kamer, různých čidel a dalších technologií v životě lidí se zdravotním postižením se zaměřil Boris Dvořáček z Chráněných ICT dílen Deep.

Agentura profesního poradenství pro Neslyšící

Aktivity APPN při pomoci Neslyšícím na území hl. m. Prahy, kteří jsou nezaměstnaní, ohrožení nezaměstnaností či uvažují o změně současného zaměstnání, představila Marie Horáková.

Uživatelské testování použitelnosti webu

Martin Snížek ze společnosti H1.cz na případové studii Megapixel.cz demonstruje, k čemu je dobré a jak probíhá uživatelské testování použitelnosti webu.

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy

O výzkumném úkolu Ministerstva informatiky referovala Hana Bubeníčková z TyfloCentra Brno. Mimo jiné představila výsledky dotazníkového průzkumu uživatelů internetu s různým typem postižení.

Březen měsíc internetu podesáté: Internet - výhoda pro znevýhodněné

Jaroslav Winter z BMI sdružení, hlavní organizátor konference INSPO, představil další aktivity 10. ročníku Března - měsíce internetu, mezi jehož hlavní akce INSPO už tradičně patří.

Přístupnost e-learningu pro vysokoškolské studenty se smyslovým postižením

Problematikou přístupnosti e-learningu pro vysokoškolské studenty se smyslovým postižením se zabývali Svatoslav Ondra a Petr Peňáz ze Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity v Brně.

Online centrum znakového překladu

Technickou stránkou projektu online centra znakového překladu se zabýval Michal Kusýn z Ostravské univerzity.

Kooperativa pomáhá

Jiří Novotný z Kooperativy, pojišťovny představil její zvýhodněné pojistné produkty pro osoby se zdravotním handicapem a jejich rodiny.

E-learningové kurzy účetnictví

E-learningové kurzy z účetnictví a daní pro osoby samostatně výdělečně činné se zaměřením na osoby s tělesným postižením se jmenuje projekt, o kterém informovala Jarmila Helmanová ze Soukromé vysoké školy ekonomických studií v Praze.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku