Helpnet / INSPO / INSPO 2006 / Textové prezentace

Informační průvodce pro osoby s postižením

Roman Herink představil regionální formu specifického informačního a propagačního materiálu o přístupnosti objektů sloužících veřejnosti pro osoby se ztíženou schopností pohybu a orientace v pověřených obcích Zlínského kraje jako ukázku příkladné spolupráce státní správy a občanských sdružení.

Systém I4Control®: novinky roku 2005

Tento příspěvek o systému I4Control, který umožňuje ovládat osobní počítač pomocí pohybu očí, se již do programu nevešel. Protože však systém byl představen na minulé konferenci, informace Marcely Fejtové z ČVUT o dalším vývoji za uplynulý rok byla zařazena alespoň do sborníku.

Qualified Care, profesionalizace rodinné péče o lidi trpící roztroušenou sklerózou

BMI sdružení se zapojilo do evropského programu v rámci Leonardo da Vinci, jehož výstupem bude výukový multimediální nástroj pro příbuzné lidí trpících s roztrušenou sklerózou.

LifeTool Computer aided Communication

Příspěvek pro sborník popisuje činnost rakouské všeobecně prospěšné pracovní společnosti LifeTool. Jeho autoři David Hofer a Veronika Sedláčková se soustřeďují na vybraná řešení z 12 vlastních produktů, z nichž účastníkům konference představili zařízení IntegraMouse, ústy ovládanou myš k PC.

Příprava pečujících osob na vstup na trh práce

Vzdělávání a praxe pečujících osob o závislého rodinného příslušníka, tak se jmenuje pětiměsíční kurz, který nabízí Alfa Human Service. Veronika Štěpánková informovala o jeho zaměření a zkušenostech z realizace.

Jazyky bez bariér pro děti a mládež s dyslexii

Multimediální program Jazyky bez beriér je určen pro výuku cizích jazyků dětí a mládež s dyslexií. Jeho možnosti předvedla Dagmar Rýdlová.

1 Klávesou

Komunikační program 1 klávesou umožňuje lidem s těžkým postižením  psát texty pomocí jediné klávesy, respektive jednoho externího spínače. Novinku sdružení Petit, která byla dána do prodeje v březnu 2006 a vznikla s podporou dotace Ministerstva informatiky ČR, představil Jiří Menšík.

E – bariéry osob se zdravotním postižením - dokončení

V druhé části příspěvku se Hana Bubeníčková zabývala bariérami vyplývajícími z omezené funkce, řešeními odstraňování bariér, dále se soustředila na zdroje informací na webu týkající se pomůcek na bázi PC, vzdělávání a prezentace zdravotně postižených na webu.

E – bariéry osob se zdravotním postižením

Hana Bubeníčková ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR v rozsáhlém příspěvku pro sborník, který jsme zde rozdělili do dvou částí, věnovala problémům, které mohou mít občané se zdravotním postižením s využíváním informačních a komunikačních technologií. V první části se soustředila na pojem a definici zdravotního postižení, počty postižených a ekonomické bariéry v přístupu zdravotně postižených uživatelů k ICT.

„E-learning pro sluchově postižené žáky“

Cílem projektu sdružení Labyrint Brno  je připravit nástroj, který zvýší jazykovou, počítačovou a informační gramotnost žáků a podpoří rozvoj jejich sociálních dovedností.

Chráněná ICT pracoviště Deep a komunikátor Deep 1

Adéla Kolouchová z chráněného pracoviště Deep představila aktivity pracoviště a zejména komunikátor Deep 1, zařízení pro alternativní komunikaci pomocí morse znaků, které zde vyvinuli z podnětu jednoho klienta.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku