Helpnet / Duševní nemoci / Základní informace

Dokumenty k duševnímu zdraví

Web VIDA nabízí ke stažení všechny nejdůležitější dokumenty k duševnímu zdraví, ať už jde o deklarace práv, etické kodexy či koncepční materiály.

Duševní poruchy

Série obsáhlých článků na téma duševních poruch na serveru zdravě.cz. Jednotlivé články obsahují charakteristku každé poruchy, její projevy, možnosti léčby, tipy pro běžný život pro nemocné i jejich bližní.

Diagnóza - duševní onemocnění

Na stránkách České televize v rámci pořadu Diagnóza lze on-line sledovat jednotlivé díly tohoto pořadu. Každý díl je zaměřen na konkrétní onemocnění, poruchu, problém...

Příznaky duševních poruch

Seznam nejčastějších duševních poruch rozdělený do skupin s popsanými příznaky a příčinami jejich vzniku - článek na Wikipedii.

Duševní nemoc

Objasnění pojmu duševní porucha v širších souvislostech. Článek osvětluje diagnostiku a kategorizaci duševních poruch, symptomy a léčbu.

Duševní nemoci a jejich příčiny

Stučný přehled nejčastějších forem duševních onemocnění a jejich základní charakteristika - na webu České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Adresář služeb pro lidi s duševním onemocněním v ČR

Rozsáhlá publikace ke stažení ve formátu PDF vydaná roku 2009. Obsahuje například adresář služeb, rejstřík organizací, slovníček pojmů.

Léky

V sekci webu Vodopád.cz věnované lékům jsou charakterizována antidepresiva (léky upravující chorobně pokleslou náladu), anxiolytika (léky snižující úzkost), hypnotika (léky navozující spánek), neuroleptika (léky upravující chorobně narušené myšlení), nootropika (léky zlepšující vědomí, proces učení a paměti), psychostimulancia (léky působící stimulačně na psychiku) a tymoprofylaktika (léky stabilizující náladu). 

Mýty o duševním zdraví a pracovním procesu

Osm největších mýtů a fakt, které mají dopad na vnímání duševního onemocnění v pracovním procesu.

Duševní poruchy jsou stále častější příčinou invalidity

Duševní nemoci jsou v posledních letech na třetím místě jako příčina částečné invalidity a na čtvrtém místě jako příčina plné invalidity (kromě roku 2004, kdy byly na třetím místě). V roce 2007 bylo pro nemoci duševní a poruchy chování přiznáno 3 382 plných invalidních důchodů a 2 334 částečných invalidních důchodů. Jak uvádí příspěvek na webu MPSV, po roce 2000 poruchy duševní a poruchy chování začínají mít v ČR charakter epidemie, a  proto nabývají celospolečenské závažnosti.

Co se léčí na psychiatrii?

Na psychiatrii se léčí například poruchy  nálady, myšlení, vnímání, paměti, spánku, příjmu potravy, sexuálního života, ale i závislost na psychoaktivních látkách a různých aktivitách, chorobný strach a úzkost. Podrobněji o tom pojednává příspěvek na webu O psychiatrii a duševních chorobách pro laiky.

O duševních poruchách

Stránky sdružení VOR pro podporu a péči o duševně nemocné nabízejí Desatero první pomoci - jak pomoci člověku v duševní krizi.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku