Helpnet / Duševní nemoci / Hnutí rodičů a příbuzných

.

 

Adresář organizací a skupin hnutí rodičů a příbuzných

Přehled existujících organizací a skupin rodičů a příbuzných duševně nemocných v ČR - na webu Vidacentrum.cz. Přehled je k dispozici ke stažení ve formátu DOC

Centrum ANIMA Opava

Centrum ANIMA Opava funguje od roku 2003, kdy provoz zahájila svépomocná a klubová činnost rodičů, pečovatelů a blízkých osob lidí s duševním onemocněním. Postupně se činnost rozšiřovala a od roku 2005 Centrum ANIMA Opava nabízí aktivity směřující k rehabilitaci, vzdělávání a trávení volného času pro osoby s psychickým onemocněním. V současnosti poskytuje registrovanou službu sociální rehabilitace dle zákona 108/2006 o sociálních službách, během které probíhá nácvik sociálních a pracovních dovedností u lidí s duševním onemocněním či trvajícími psychickými obtížemi, od srpna 2011 také s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a jiným zdravotním postižením.

ESET - HELP

Posláním občanského sdružení ESET - HELP je rozvoj a péče o duševní zdraví. Jednotlivé programy navazují na existující zdravotnickou péči v oblasti a rozšiřují ji o nabídku služeb z oblasti rehabilitace, resocializace a psychosociálniho a právního poradenství.

Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR

OSPDN ČR je dobrovolným svazem regionálních občanských sdružení rodičů a příbuzných osob s duševním onemocněním, založeným podle zákona č. 83/1990 Sbírky. Na svých stránkách uvádí přehled regionálních občanských sdružení, dále návod proč a jak založit občanské sdružení rodičů a příbuzných osob s duševním onemocněním, legislativu i aktuální informace.

Šela Kolín

Šela Kolín, o.s. je svépomocné sdružení rodičů, příbuzných a přátel osob s duševním postižením.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku