Helpnet / Dokumenty / Deklarace práv
Celkem 12 článků
články: [1-10] [11-12]

Charta práv tělesně postižených osob

Chartu práv a povinností tělesně postižených vydalo vlivné Francouzské sdružení tělesně postižených (Association des Paralysés de France, APF).

Charta o přístupu k dopravním službám a k dopravní infrastruktuře

Chartu o přístupu k dopravním službám a k dopravní infrastruktuře přijala Rada ministrů CEMT (Evropské konference ministrů dopravy) v průběhu dvoudenního jednání ve Varšavě, které se uskutečnilo 19. a 20. května 1999.

Mezinárodní dokumenty

Seznam Národní rady osob se zdravotním postižením odkazující na mnoho dokumentů týkajících se práv, života a podpory lidí se zdravotním postižením.

Charta základních práv Evropské unie

V článku 26 Práva postižených se uvádí, že Unie uznává a respektuje právo postižených na opatření, která jim mají zajistit nezávislost, společenskou a profesní integraci a účast na životě společnosti.

Kodex správné praxe týkající se práv a kvality života lidí s roztroušenou sklerózou

Na základě petice podané britskou občankou s roztroušenou sklerózou, Louise McVay, Evropský parlament v prosinci 2003 schválil zprávu, které se dostalo aktivní podpory ze strany Evropské platformy pro roztroušenou sklerózu (EMSP) a všech společností pro roztroušenou sklerózu v EU. Při přípravě této zprávy byly využity informace, které poskytla Ministerstva zdravotnictví většiny členských států EU.

Deklarace OSN o právech lidí s mentálním postižením

Deklarace byla vyhlášena na Valném shromáždění OSN dne 20. prosince 1971.

Práva pacientů (etický kodex)

Etický kodex "Práva pacientů" navrhla, po připomínkovém řízení definitivně formulovala a schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví České Republiky.  Tato práva pacientů jsou prohlášena za platná dnem 25.února 1992.

Evropská deklarace o právech hluchoslepých lidí

Evropský parlament dne 1. dubna 2004 přijal a vyhlásil oficiální dokument nazvaný "Písemné prohlášení o právech hluchoslepých lidí". Jeho český překlad je uveden komentářem Jana Jakeše z VIA Sdružení hluchoslepých  o vzniku této deklarace.

Charta práv umírajících

Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 „O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících.“ Text tohoto Doporučení byl přijat Parlamentním shromážděním 25. června roku 1999 na jeho 24. zasedání převážnou většinou hlasů, kdy 6 hlasů bylo proti.

Charta práv dětí v nemocnici

Dokument schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví ČR v roce 1993.

Celkem 12 článků
články: [1-10] [11-12]

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku