Helpnet / Bariéry / Přístupný web

Pravidla pro tvorbu přístupného webu

Doporučující materiál pro tvorbu přístupných webových stránek ve veřejné správě, který připravilo Ministerstvo informatiky ČR.

Odstraňte bariéry svého webu

Desetidílný seriál Martina Snížka na serveru Interval.cz se dále zabývá těmito tématy: Obrázky a zvuky, Odkazy a formuláře, Struktura dokumentu a jednotky, Tabulky, Moderní technologie, Navigace a alternativy, Kontrola, Co nového po dvou letech.

Tutorial: Pravidla pro tvorbu přístupného webu

Pravidla tvorby přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Materiál na webu Přístupnost.cz obsahuje u každého ze 37 pravidel vysvětlující odstavce.

Přístupnost

Web a weblog věnovaný přístupnosti webových stránek. David Špinar, který se touto problematikou zabývá dlouhodobě, jej spustil v únoru 2004.

Blind Friendly Web

Projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých usiluje o prosazení zásad přístupnosti webových stránek pro těžce zrakově postižené uživatele do praxe. Jeho stránky obsahují metodický návod na správné vytváření webových stránek, odkazy na zajímavé stránky týkající se problematiky bezbariérového webu a katalog stránek, které jsou přátelské k nevidomým uživatelům.

Internet bez bariér nejen pro zrakově postižené

V článku v týdeníku Veřejná správa se RNDr. Hana Bubeníčková a Mgr. Radek Pavlíček pokusili definovat rizikové skupiny zdravotně postižených a jejich bariéry v přístupu k ICT, vyplývající z omezené funkce, způsobené zdravotním postižením, s nástinem možného řešení (hardwarového, softwarového i pomocí výukových programů). Ve druhé části článku se věnují již konkrétní skupině - zrakově postiženým - a jejich problémům s přístupem k Internetu. Vysvětlují, proč došlo k zásadnímu přehodnocení pravidel přístupnosti webů pro zrakově postižené.

Cynthia Says™ - testování přístupnosti WWW stránek

Validátor přístupnosti webového obsahu určený k testování WWW stránek podle norem WCAG 1.0 a Section 508, popsaný na stránkách Sova v síti. Výstupní zpráva je zatím v angličtině. Kompletní lokalizace do češtiny se připravuje.

Dokumentace zásad přístupnosti webových stránek pro těžce zrakově postižené uživatele

Dokument na stránkách projektu Blind Friendly Web je přístupný ke stažení ve formátu doc i pdf.

Generátor barevných schémat

Generátor barevných schémat a palet, pomůcka pro tvorbu dobře vypadajích a barevně vyvážených a ladících WWW stránek. Nástroj vytvořil Petr Staníček.

Jak vidí vaše stránky barvoslepí uživatelé?

Článek Martina Snížka na Intervalu.cz představuje program Vischeck, simulující barevný posun, ke kterému dochází u barvoslepých.

W3C Markup Validation Service

Bezplatná služba, která ověřuje shodu dokumentů HTM a XHTML s doporučeními W3C a dalšími standardy.

Vzorový audit podle WCAG 1.0

Příspěvek Marka Prokopa na Intervalu.cz popisuje na příkladu stránek obce Lužná, jak se dělá audit stránek z hlediska jejich přístupnosti.

Přehled standardů W3C

Článek na Intervalu.cz uvádí přehled doporučení, které vydalo konsorcium WRC a které tvoří normativní rámec standardizovaného webu.

Bezbariérový web a přístupnost

Základní myšlenkou bezbariérového webu je umožnit handicapovaným uživatelům internetu používat webové stránky a dokumenty alespoň na takové úrovni, aby mohli využívat jimi zpřístupňované informace, aby se na webových stránkách dokázali orientovat a aby je snáze pochopili a aby nebyli omezováni na základě svých zdravotních omezení, technického vybavení, znalostí nebo dovedností. Cílem přístupnosti je neklást žádnému uživateli překážky v používání webových stránek, dokumentů a aplikací. Stránky vytvořené Vladimírem Matějíčkem shrnují legislativu, pravidla a nástroje umožňující vytvářet přístupný web.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku