Helpnet / Bariéry / Doprava bez bariér

Nová práva pro osoby s omezenou schopností pohybu

K významnému posílení a zajištění práv osob se zdravotním postižením v oblasti letecké dopravy došlo přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, které je v ČR účinné od 26. července 2008. Na pomoc osobám se zdravotním postižením a sníženou schopností pohybu a orientace, které se chystají ke své cestě využít leteckou dopravu, pro jejich lepší informovanost o jejich právech, ale i povinnostech, vytvořila Evropská komise video Nová práva pro osoby s omezenou schopností pohybu, které je k dispozici i v české verzi.

Doprava ALDIO

Projekt ALDIO Ostravské organizace vozíčkářů nabízí alternativní dopravu imobilních osob. K dispozici je užitkový automobil Mercedes Benz 208D, upravený pro přepravu až 4 vozíčkářů a 4 sedících osob.

Stanice Českých drah s plošinami pro vozíčkáře

Přehled železničních stanic s plošinami pro vozíčkáře (na webu Aktivní život.cz) uvádí období, kdy byla plošina instalována, a telefonní číslo, na kterém je třeba předem se ohlásit.

Bezbariérové jízdní řády

Celostátní informační systém o jízdních řádech (CIS JŘ) je informační systém obsahující informace o přepravním spojení. Byl upraven tak, aby jej mohli používat i nevidomí.

Městská hromadná doprava v Praze

Na stránkách Dopravního podniku hl.m. Praha se v rubrice Informace pro osoby se sníženou možností pohybu kromě obecné charakteristiky všech druhů městské dopravy z tohoto hlediska nacházejí také přehled stanice metra s bezbariérovým přístupem na nástupiště a jízdní řád zvláštních autobusových linek zajišťujících přepravu osob na vozících

Doprava pro vozíčkáře

Přehled organizací zajišťujících dopravu pro vozíčkáře - na webu Centra paraple (je nutno rolovat do spodní části stránky).

Pardubice bez bariér

Sekce na webu Pardubic se člení na dopravu handicapovaných ve městě, seznam objektů bezbariérově přístupných, dále obsahuje dokument Koncepce bezbariérovosti města Pardubic a mapu bezbariérovosti města.

PID bez bariér

Stránky Ropidu soustřeďují informace o bezbariérovosti ve všech částech Pražské integrované dopravy.

Bezbariérová doprava

Kniha Jaroslava Matušky je určena všem zájemcům o problematiku bezbariérově přístupné veřejné dopravy, a to nejen z pohledu architektonických bariér, ale také z hlediska přepravně-technologického. Přináší souhrn praktických požadavků i teoretických poznatků o bezbariérovém prostředí pozemních komunikací, železničních nástupišť, zastávek veřejné dopravy, odbavovacích hal, vozidel veřejné dopravy, informačních a orientačních systémů i technologii přepravy. Při formulování požadavků na elementární prvky uvedených dopravních staveb, vozidel, informačních systémů a dalšího prostředí vycházel autor z platných právních předpisů, českých technických norem, příp. některých dalších technických podkladů (vzorové listy, technické návody, technické specifikace aj.).

Bezbariérové jízdní řády

Stránka na webu Imobilita.cz odkazuje na bezberiérové jízdní řády v Praze, Brně, Ostravě a dalších městech.

Doprava v Praze

Údaje o městské hromadné dopravě obecně i speciální informace o dopravě z pohledu cestujících s postižením soustřeďuje Pražská organizace vozíčkářů na stránkách projektu Přes bariéry.

Bezbariérové prostředí

Internetový zpravodaj Komunikace a doprava soustřeďuje v sekci Bezbariérové prostředí články z různých zdrojů na toto téma.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku