Helpnet / Bariéry / Bezbariérové počítače

AAK - Augmentativní a alternativní komunikace

Databáze na serveru První krok.cz popisuje stovky technických komunikačních pomůcek, příslušenství k počítači, pomůcek s hlasovým výstupem a programů k usnadnění komunikace.

Petit

Hlavní náplní práce občanského sdružení PETIT je pomoc při integraci dětí s mentálním, sluchovým, zrakovým i tělesným postižením do občanské společnosti prostřednictvím speciálních výchovně-vzdělávacích a diagnostických počítačových programů. Nabízí i speciální klávesnice, velkoplošná tlačítka, polohovací zařízení, komunikátory  a další pomůcky, které (nejen) dětem s postižením usnadňují ovládání počítačů.

Počítače se speciální úpravou pro těžce zrakově postižené

Rozsáhlý materiál RNDr. Hany Bubeníčkové na stránkách informačního systému Braillnet.cz obsahuje historickou část, dále se zabývá speciální úpravou pro potřeby těžce zrakově postižených, způsoby odstraňování bariéry nevidomých v oblasti čtení, psaní a vzdělávání, uvádí definici kompenzační pomůcky pro těžce zrakově postižené uživatele a končí členěním náročných kompenzačních pomůcek.

Klávesnice pro alternativní komunikaci

Program ACKeyboard 2.0 pro tvorbu aktivních komunikačních tabulek a jejich využití při komunikaci pomocí osobního počítače se nachází na stránkách CAAK (Centrum pro augmentativní a alternativní komunikaci), odkud si jej lze stáhnout. V centru mají též půjčovnu pomůcek (pro krátkodobé vyzkoušení) určených lidem s tělesným postižením (velkoplošné klávesnice, spínače s adaptéry, hlavová ukazovátka).

Program MyVoice

Program MyVoice, který dodává liberecká firma Fugasoft, umožňuje ovládat počítač a na něm nainstalované programy výhradně pomocí hlasových povelů. Těmito povely lze uskutečnit tytéž akce, k jejichž provedení by jinak byla nutná klávesnice a myš. Umožňuje rovněž diktovat text po jednotlivých písmenkách či předem připravených celých slovech nebo frázích. (Diktování po slovech je ovšem omezeno jen na omezený okruh slov a vyžaduje pečlivou výslovnost. Pro tento účel je připraven malý slovník 10 000 nejčastějších českých slov.) Další slova či fráze si uživatel může do slovníku programu přidat podle vlastní potřeby.

Fress(b)soft CD ROM

CD ROM připravený společností Brailcom má poskytnout komukoliv jednoduchou možnost vyzkoušet si zdarma a s co nejmenšími technickými komplikacemi funkční GNU systém s podporou pro práci slepých a těžce zrakově postižených. Systém lze spustit přímo z CD bez nutnosti jakékoliv instalace na uživatelův počítač před vlastním použitím. Uživatelé si tak mohou vyzkoušet čtení, psaní, práci s Internetem, e-mailem a množstvím dalších aplikací s hlasovým výstupem a Braillovým terminálem. Obsah CD lze získat stažením ze stránek

Jazyky bez bariér

Stránky věnované speciálnímu počítačovému programu pro jazykovou výuku dětí a mládeže se specifickými potřebami učení.

Počítače proti bariérám

Projekt Konta Bariéry pomáhá osobám se zdravotním postižením a osobám jinak vyloučeným ze společnosti získat počítačové vybavení, naučit se s počítačem pracovat nebo se dále zdokonalovat v oblasti informačních technologií a mít tak možnost překonat životní bariéry, znovu najít pracovní uplatnění nebo plně využívat množství výhod, které nové technologie poskytují.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku