Helpnet / Bariéry / Bezbariérová místa v ČR

Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér

Národní památkový ústav  dal na svých webových stránkách k dispozici ke stažení publikaci Milana Janča a kolektivu Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér. Obsahuje popis vybraných nemovitých kulturních památek přístupných pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Databáze bezbariérového ubytování - S vozíkem na cestách

Projekt Svazu paraplegiků vznikl ve spolupráci s multimediální divizí vydavatelství MAFRA. Databáze nabízí tipy na bezbariérové ubytování, informace o přístupnosti kulturních památek a sportovišť, informace o publikovaných materiálech k cestování či internetové tipy. Pokud se u daného objektu zobrazuje symbol vozíčkáře, znamená to, že daný objekt navštívil vozíčkář či člověk seznámený s problematikou bezbariérovosti a údaje o objektu odpovídají skutečnosti.

Bezbariérové bydlení

Přehled odkazů na weby bezbariérových hotelů a penzionů v katalogu Klikni.cz.

Hrady a zámky

Průvodce po vybraných hradech a zámcích v jednotlivých krajích České republiky (na webu Aktivní život.cz). Po kliknutí na vybraný objekt se zobrazí krátké historické minimum a informace o přístupu pro osoby se sníženou pohyblivostí. Památky jsou řazeny podle abecedy.

Vše o bariérách v Brně

Stránky shrnují množství informací o bariérách, které se mohou postavit do cesty těžce zrakově postiženým v Brně.

Vysočina BezBariér

Na adrese http://www.kr-vysocina.cz/bezbarier byla zpřístupněna internetová aplikace, jejímž prostřednictvím mohou lidé s tělesným postižením získávat informace o bezbariérových přístupech na veřejná místa (úřady, banky, pošty, kulturní instituce, ubytovací a stravovací zařízení apod.) na území kraje Vysočina. Aplikace vznikla s přispěním mezinárodního projektu PRELUDE a BMI sdružení, partnera kraje Vysočina v tomto projektu.

Bezbariérová Praha

Velmi rozsáhlá brožura zpřístupněná na stránkách Pražské organizace vozíčkářů mapuje přístupnost kulturních, restauračních, ubytovacích zařízení, knihoven, pošt, bank, úřadů, obchodních center a zdravotnických zařízení.

Pardubice bez bariér

Sekce na webu Pardubic se člení na dopravu handicapovaných ve městě, seznam objektů bezbariérově přístupných, dále obsahuje dokument Koncepce bezbariérovosti města Pardubic a mapu bezbariérovosti města.

Český Krumlov pro handicapované

Na internetové stránce www.ckrumlov.cz/handicap Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov je umístěn detailní průvodce Českým Krumlovem a okolím určený pro handicapované návštěvníky. Díky tomuto průvodci si mohou i turisté na invalidním vozíku předem naplánovat vhodný program návštěvy Českého Krumlova, která bude i pro ně příjemným zážitkem a ne překážkovou dráhou.
Údaje v průvodci jsou ověřené autorem - Radomírem Přibylem, který osobně na svém vozíku přezkoušel dostupnost jednotlivých památek, muzeí, galerií, ale i praktických věcí - parkovišť, veřejných toalet, restaurací, hotelů a penzionů atd. U každého objektu je popsáno vybavení a možnosti pro handicapované návštěvníky včetně upozornění na případné problémy (vysoký schod, uvolněná madla atp.).

Přes bariéry

Projekt Pražské organizace vozíčkářů mapuje přístupnost budov občanské vybavenosti na území Prahy. Jsou zde členěny do sekcí muzea, kostely, kina, bankomaty, banky, infocentra, knihovny, lékárny, policejní stanice, pošty, smuteční síně, soudy, svatební síně, úřady práce, WC, plavecké bazény, sportovní centra, rychlá občerstvení.

Bezbariérové přístupy Ústí nad Labem

Samostatný webový portál, kde poskytuje rady a informace o bezbariérových trasách mezi zastávkami MHD, parkovišti pro invalidy a budovami magistrátu, městských obvodů, sociálních služeb a zdravotnictví, vytvořilo město Ústí nad Labem spolu s evropským dopravním projektem Civitas Archimedes.

Casamundo

CASAMUNDO je internetový portál zaměřený na rekreační ubytování. Ve velké databázi více než 200 000 objektů po celé Evropě jsou mnohé i s bezbariérovým přístupem. Při vyhledávání je třeba zadat jednu z voleb kritérií "vhodné pro osoby na vozíčku." V případě se lze obrátit na odbornou pomoc servisního týmu.

Flyabout Prague

Průvodce bezbariérovým ubytováním v Praze vzniká díky grantu Magistrátu hl. m. Prahy, vytváří jej občanské sdružení Neposedíme. U hotelů a penzionů, které jsou do přehledu zahrnuty, jsou vždy uvedeny údaje týkající se přístupnosti zařízení hromadnou dopravou, včetně vzdálenosti k vlaku a na letiště, dále  popis bezbariérového přístupu do budovy, přístupnost služeb v ubytovacím zařízení popis a rozměry výtahu a přístupu k němu, popis pokoje a jeho vybavení, podrobný popis toalety a koupelny.

Přátelská místa

Cílem projektu Přátelská místa je vytvořit národní síť certifikovaných poskytovatelů služeb (především v oblastech ubytování, kultury, zábavy, sportu, stravování apod.), u kterých by klient (zákazník, návštěvník...) s nejrůznějšími typy omezení měl garanci profesionálního přístupu a přístupnosti služeb. Projekt je ale přínosný také institucím veřejné správy a jejich podřízeným subjektům nebo subjektům občanského sektoru.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku