Praha-Vídeň a zpět…

Premiéra filmu a následná debata s primátorem Prahy Bohuslavem Svobodou a dalšími hosty na téma „Kdy bude Praha bez bariér?“ se uskuteční v Biu Oko v úterý 9. dubna od 18. hodin.

Spolu s primátorem Prahy Bohuslavem Svobodou přijdou debatovat poslankyně Lenka Kohoutová, organizátorka akcí S kočárkem Prahou Olga Kunešová, bývalý předseda (2009-12) Pracovní skupiny Pro Prahu bezbariérovou a otevřenou vozíčkář Michal Prager a Erik Čipera. Vstup pro veřejnost je volný a bezbariérový. Adresa: Praha 7, Františka Křížka 15.
 
Debatu moderuje Tomáš Jindříšek, který se zúčastnil projektu Jedeme v tom s vámi 2012 a vyrazil z domova do zaměstnání veřejnou dopravou na vozíku. Video najdete zde: www.youtube.com/watch?v=E4hOh0FHtZc
 
Koncepce pro Prahu bez bariér: www.PrahaBarierova.cz
Více než 800 Pražanů se již připojilo k požadavku „Praha 2030 bez bariér, kéž by!“ V debatě s primátorem chceme najít shodu na tom, že je nutné v Praze vytvořit podrobnou koncepci s jasně daným termínem, kdy budou chodníky i veřejná doprava v Praze bez bariér. Rok 2030 považujeme za reálně možný termín pro odstranění všech bariér v Praze, zejména díky možnosti čerpat pro tuto oblast v nadcházejících letech prostředky z fondů EU.
 
Film Praha-Vídeň a zpět…15 minutový film vznikl v produkci Asistence o.s. Díky spolupráci se zastoupením města Vídně v Praze COMPRESS jsme mohli natáčet ve Vídni rozhovory s koordinátorkou města Vídně pro pěší paní Gabriele Steinbach, se zástupkyní dopravního podniku Wiener Linien paní Ines Königovou a se zastupitelem města Vídně panem Rüdigerem Mareschem. Ve filmu jsou dále zachyceny zkušenosti vozíčkářů z Prahy.
 
Rozhovory vedla a bezbariérovost Vídně testovala vozíčkářka Karolína Chloubová, autorka Otevřeného dopisu primátorovi Prahy: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/erik-cipera.php?itemid=16970
 
Karolína Chloubová: "Ve Vídni jsem se necítila znevýhodněná, vše je tu přístupné. V ulicích města vozíčkáři nepotřebují tolik asistence pro překonávání bariér a také jich tu člověk potkává samostatně cestujících mnohem více než v Praze."
 
Gabriele Steinbach - koordinátorka pro otázky pěší dopravy města Vídně
"V roce 2003 jsme ve Vídni dostali dopravní koncepci. Mimo jiných tam byla kapitola "zlepšování podmínek pro lidi se sníženou možností pohybu". Od té doby se snažíme toto téma implementovat do práce magistrátu."
Ines Königová – dopravní podnik Wiener Linien
"Považujeme bezbariérovost u stanic metra, tramvají a autobusu a toto celkové směřování za zásadně důležité, protože velká skupina lidí má nějaké pohybové omezení a to se nesmí podceňovat. Naštěstí to tak viděla i Vídeňská radnice a podpořila desetiletou realizaci projektu odstraňování bariér. Nyní lze ve hovořit téměř o 100% bezbariérovosti veřejné dopravy."
 
Rüdiger Maresch- zastupitel města Vídně
"Je třeba politikům vysvětlovat, že bezbariérovost má co do činění s lidskou důstojností. Otázka, jestli všichni budou mít možnost účastnit se demokracie nebo ne, není otázkou peněz."
 
Bariérové stanice metra
Vídeň – 0 / Praha – 23

Bariérové zastávky tramvají
Vídeň – 0 / Praha - 45%

Nízkopodlažní tramvaje
Vídeň - 50% / Praha - 20%

Nízkopodlažní autobusy
Vídeň - 100% / Praha - 65%
 
 
Erik Čipera
Asistence o.s.
Mobil: 739006382
 
 
Občanské sdružení Asistence vzniklo v roce 1995 a pomáhá lidem s tělesným a kombinovaným postižením, aby mohli žít běžným způsobem života ve svém přirozeném prostředí. Kromě služby osobní asistence to je zejména pomoc při hledání a udržení zaměstnání. V posledních letech se Asistence o.s. intenzivně a úspěšně věnuje aktivitám spojeným s rozpouštěním bariér ve veřejném prostoru. Díky projektu Jedeme v tom s vámi získala řadu mezinárodních ocenění – v roce 2007 Cena SozialMarie za inovativní a kreativní činnost a v roce 2011 Cenu Nadace ERSTE za přínos sociální integraci.
 

Komentáře k článku
:
:
:
HQQOZ:

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku