Strategie zvládání stresu jako prevence relapsu

Cílem projektu občanského sdružení Zahrada 2000 v Jeseníku je pomoci osobám s chronickým duševním onemocněním předcházet akutním fázím nemoci a umožnit jim tak dlouhodobě se začlenit na pracovní trh nebo do běžného sociálního prostředí, bez opakovaných výpadků z důvodů zhoršení nemoci.

Zvládání stresu je v tomto ohledu pro duševně nemocné základním krokem k návratu do normálního života.
Minimálně třicet osob s chronickým duševním onemocněním bude mít možnost se zúčastnit výukových přednášek o vlivu stresu a technikách jeho zvládání a také pravidelného relaxačního cvičení. Další aktivity povedou k hlubšímu osvojení si technik zvládání stresové zátěže, včetně schopnosti aktivního odpočinku a vhodného trávení volného času.
Projekt poběží od března 2013 do dubna 2015 v sídle sdružení – Sociálně rehabilitačním centru na adrese Na Mýtince 32, Jeseník – Dětřichov.
 
Tuto aktivitu může občanské sdružení Zahrada 2000 uskutečnit díky podpoře Evropského sociálního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci projektu: „Strategie zvládání stresu jako prevence relapsu“, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00061.
 

Více na webových stránkách http://www.zahrada2000.cz/.

Komentáře k článku
:
:
:
TKCYU:

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku